ARTIKLER


Eurostat: Uændret arbejdsløshed

Det går fortsat ikke godt i de lande som har indført euroen.
Af Luise Hemmer Pihl
15. januar 2006

8,5 procent var gennemsnitstallet for alle EU-medlemslande i november 2005. Bedst går det i Irland, Danmark, Holland og Storbritannien, værst i Frankrig, Tyskland, Grækenland, Slovenien og Polen. I euroland er gennemsnittet 8,3 procent, og det dækker over udsving mellem 4,3 procent i Irland og 10,1 procent i Tyskland. Det fremgår af den nyeste opgørelse fra EU's statistiske kontor, Eurostat

I 16 EU-lande er ledigheden faldet en smule fra november 2004 til november 2005; men i 8 lande er der kommet flere arbejdsløse, så situationen har ikke forandret sig. Der mangler tal for Sverige, fordi landet er i gang med at rette sin opgørelse af ledigheden ind efter EU's standardmetode.

Kvinder og unge ramt

Ungdomsarbejdsløsheden er stadig høj, selv om den er faldet en smule. I hele EU var gennemsnittet 18,8 pct. i november 2004 og 18,4 pct. i november 2005. Værst står det til i Polen, hvor 37,7 pct. af de unge under 25 er ledige. Danmark ligger her bedst med 7,2 pct.

Kvinder er stadig mere ramt af ledighed end mænd. I november 2005 var der i hele EU i gennemsnit 10,0 pct. arbejdsløse kvinder og 8,1 pct. arbejdsløse mænd. Tallene gælder kvinder og mænd, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, så forklaringen kan ikke findes i at der er flere hjemmegående husmødre end husfædre. Her er Danmark tredjebedst med 5,3 pct. efter Irland med 3,9 pct. og Holland med 5,0 pct.

Eurostat har sammenlignet tallene med de tilsvarende fra USA og Japan, og boksen viser udvalgte tal fra denne sammenligning. Tallene stammer fra november 2005 og er sæsonkorrigerede. Tallene for Storbritannien er fra september 2005.

Hvad tallene viser

EU har en gennemsnitlig arbejdsløshed på 8,5 procent, idet tallet for mænd er 7,6 procent, for kvinder 9,6 og for unge 18,4.

I Danmark er arbejdsløsheden på 4,5 procent, idet tallet for mænd er 3,8, for kvinder 5,3 og for unge 7,2 procent.

Tyskland har en arbejdsløshed på 9,3 procent, Finland 8,3, Portugal 7,5, Holland 4,7 og Irland 4,3.

Af de nye medlemsstater har Polen en arbejdsløshed på 17,4 procent, mens Slovakiet har 16 procent, Ungarn 7,7 procent og Estland 6,6 procent.

Flere tal findes i rapporten, der kan hentes på:

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/06/4&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.