ARTIKLER


Euroens Prokrustes-seng

Den græske røver Prokrustes anbragte sine ofre i en seng, hvor han enten huggede af benene eller hev og strakte i dem, til de passede til sengen. Euroen fungerer på samme måde!
Af Sven Skovmand
14. september 2006

I beretningerne om den græske sagnkonge Theseus fortælles om røveren Prokrustes. Han havde en seng, som han tvang alle sine gæster til at ligge i. Hvis de var for lange, huggede han af benene, til sengen passede. Var de for korte, hev og strakte han i dem, til de var lange nok.

Euro-systemet virker på nogenlunde samme måde.

For at systemet kan fungere, er det nødvendigt at man har den samme rente overalt. Og man kan ikke tage hensyn til at de enkelte lande har en forskellig økonomisk situation og derfor kan have brug for en forskellig rente.

En lav rente opmuntrer til byggeri og anden foretagsomhed. Derfor er den god for lande som Tyskland og Frankrig, der begge lider under en høj arbejdsløshed. Omvendt er den uheldig i lande, hvor der er fuld gang i økonomien. Her opmuntrer den til et for stort forbrug med deraf følgende risiko for inflation.

Ikke sært at der som omtalt på side 5 er opstået strid mellem euro-landene og lederen af den europæiske centralbank; Jean-Claude Trichet. Især Frankrig er utilfreds med at Trichet har bebudet endnu en forhøjelse af renten i euro-området uden forinden at rådføre sig med euro-landenes ministre.

Men Frankrig og de andre Euro-lande er selv ude om deres problemer. De har skrevet under på Maastricht-aftalen, der netop foreskriver at Centralbanken skal være uafhængig. Og så må de virkelig finde sig i at bankens leder alene bestemmer.

Og da Maastricht-traktaten foreskriver at man skal holde inflationen nede, er der ikke noget mærkeligt i at Trichet vælger at sætte renten i vejret.

Godt at vi har valgt at holde os udenfor.