ARTIKLER


EU-politikere med dobbelt kasketføring

Nogle særlige medlemmer af EU-parlamentet inviteres til at deltage i arbejdet i den Kommission, de efterfølgende skal kontrollere. »Helt normal måde at arbejde på,« siger konservativ talsmand.
Af Helena Spongenberg/Luise Pihl
1. juni 2006

Grønne medlemmer af EU-parlamentet langer kraftigt ud efter kolleger i de tre store grupper, fordi de har genoptaget arbejdet i EU-kommissionens arbejdsgrupper på højt niveau uden en ordentlig debat om, hvad betydning det kunne få for demokratiet.

»Visse alvorlige bekymringer på grund af den dunkle rolle, som grupperne på højt niveau spiller i den siddende kommission er stadig ikke afklaret,« sagde Daniel Cohn-Bendit, der er formand for den grønne gruppe i EU-parlamentet den 18. maj. Baggrunden var at tre EU-parlamentarikere fra henholdsvis den socialistiske, den konservative og den liberale gruppe var gået ind i en af disse »grupper på højt niveau«. Gruppen behandler spørgsmål om medicinalprodukter.

Fordækte grupper

»Der står stadig et spørgsmålstegn ved den konflikt, der kan ligge i at lovgivere deltager i disse dårligt definerede lovforberedende grupper,« siger Cohn-Bendit. »Det kaster en skygge over deres rolle som lovgivere at de sidder med i disse fordækte politikskabende grupper.«

De nævnte »arbejdsgrupper på højt niveau« er på 20-30 medlemmer og omfatter eksperter fra medlemslandene, embedsmænd fra Kommissionen, EU-parlamentarikere, repræsentanter for industrien og de folkelige organisationer. Deres opgave er at rådgive Kommissionen om planlagte lovforslag.

Kun fire af 30 fungerende grupper har deltagelse af EU-parlamentarikere. Den ene er den nævnte gruppe, der behandler medicinalprodukter. De tre øvrige giver sig af med spørgsmål om konkurrence, energi og miljø.

Helt normalt arbejde

I marts opfordrede samtlige politiske grupper deres medlemmer til at boykotte disse arbejdsgrupper, så der kunne blive tid til at overveje om der var interessekonflikter mellem parlamentets officielle arbejde som lovgiver sammen med Kommissionen. Men nu har altså de tre store grupper ophævet boykotten uden at være nået til enighed med de øvrige grupper i EU-parlamentet. Og de mener ikke selv, der er noget at komme efter.

»Der er ikke noget galt i det de gør,« siger den Konservative Robert Fitzhenry.

»Det er deres normale måde at arbejde på – det er hvad EU-parlamentets medlemmer foretager sig hele tiden.«