ARTIKLER


EU-penge i det sorte hul

STØTTEPENGENE. Svømmebassiner uden vand, asylcentre med 7,6 procents udnyttelse, opmagasinerede computere og ubenyttede tilskud – men ingen svindel. Siger revisorerne om før-tiltrædelses-støtten til Bulgarien og Rumænien.
Af MARK BEUNDERMAN/LUISE PIHL
1. juli 2006

To millarder euro (ca. 15 milliarder kroner) har EU investeret i projekter, der skal forberede Rumænien og Bulgarien på at komme med i EU. Men en stor del af disse penge, de såkaldte Phare-midler, er kun delvis eller slet ikke blevet anvendt efter hensigten. Der er dog ikke fundet tilfælde af svindel.EU’s revisionsret har netop udsendt en rapport, der indeholder en skarp kritik af Kommissionen, fordi den ikke har sikret at EU-midler, der skulle forberede Rumænien og Bulgarien til EU-medlemskab, er blevet brugt på en effektiv måde.

Russiske firehjulstrækkere

Pengene fra det såkaldte Phare-projekt skulle dels forberede den offentlige administration i de to lande til EU medlemskab, dels fremme landenes konkurrencekraft. I perioden 2000-2004 er der udbetalt 511 millioner euro, svarende til 3,8 milliarder kroner, til Bulgarien, og 1,4 milliarder euro, svarende til 10,3 milliarder kroner, til Rumænien.I Rumænien er Revisionsretten især faldet over et turistcenter med et splinternyt svømmebassin, der lever op til de olympiske krav, men uden vand og brugere. Et andet eksempel er et nyopført asylcenter med en belægningsprocent på 7,6. I Bulgarien er der for Phare-midlerne blevet indkøbt et computersystem til den offentlige anklagemyndighed for 1,8 millioner euro, svarende til 13,3 millioner kroner. Men de 37 arbejdsstationer befinder sig stadig i en lagerhal.Og i et andet tilfælde synes bulgarerne slet ikke at de har brug for de hjælpemidler, EU bevilliger. Selv om det bulgarske grænsepoliti har fået Phare-midler til at indkøbe firehjulstrukne patruljevogne, foretrækker de fortsat at bruge en russisk bygget bil, der koster en tredjedel og er langt billigere i reservedele, fremgår det af rapporten.Det understreges at Revisionsretten ikke har fundet eksempler på svindel i forbindelse med Phare-midlerner i Rumænien og Bulgarien.