ARTIKLER


EU afviser regler mod salmonella-import

REGEL-JAGT. Jagten er gået ind på den forsvundne miljøgaranti, eller andre mulige løsninger på problemet med EU-regler som sikrer at mange fortsat bliver syge og dør af salmonella.
Af Ib Roslund
17. juni 2006

WHO’s direktør for fødevaresikkerhed peger på en WTO-regel som vej til særregler i stil med Sverige og Finland. Den tidligere socialdemokratiske EU-politiker og nu EU-konsulent Ove Fich vil bruge miljøgaranti. Nej-bevægelserne og Folketingsflertallet kræver handling nu, særregler og vilje til at trodse EU.

Men regeringen har ikke travlt og EU-kommissionen stritter imod, mens stadig flere bliver syge.

Antallet af salmonella-infektioner er blevet mere end halveret siden det toppede i 1997, da godt 5000 danskere blev udsat for de farlige bakterier. Men det er fortsat op mod 2000 om året, der rammes og i nogle tilfælde dræbes af salmonella, og kun af udenlandsk kød.

Hvor mange flere skandaler?

11. maj kritiserede professor Peter Sandøe, som er leder af Center for Biotek og Risikovurdering på Landbohøjskolen i København at de danske fødevaremyndigheder ikke kan beskytte os mod salmonella-import. »Det er helt grotesk«, sagde han til Ingeniøren om det faktum at EU’s regler om varernes frie bevægelighed forhindrer myndighederne i at stoppe masser af farlige salmonella-bakterier med undtagelse af den mest kendte (DT104).

»Hvor mange flere salmonella-skandaler skal der til, før regeringen og Familie- og Forbrugerministeren vil sikre folkesundheden i Danmark og tilsidesætte EU’s regler om varernes fri bevægelighed i denne sammenhæng?,« spurgte Ditte Staun fra Folkebevægelsen mod EU samme dag forbrugerministeren.

I Folketinget var og er der flertal for kravet om en effektiv indsats mod salmonella-eksport på trods af EU’s regler. Og opbakningen voksede markant, da dagbladet Politiken den 3. juni kunne afsløre salmonella i samtlige de pakker med fersk kalkunkød fra Tyskland, man havde indkøbt. Nu bakker selv regeringspartiet Venstre op om at Danmark om nødvendigt må tage et retligt opgør med EU i sagen.

Kommissionen afviser

EU-kommissionen har i flere omgange lodret afvist at der kunne blive tale om regler imod salmonella-importen. Da Ole Krarup fra Folkebevægelsen mod EU spurgte den 7. juni lød svaret fra talsmanden for den cypriotiske kommissær for sundhed og forbrugerbeskyttelse, Markos Kyprianou: At det »ikke er muligt for Danmark at lave særregler, der holder udenlandsk salmonellakød ude af landet«.

Samme besked modtog JuniBevægelsens parlamentsmedlem Jens-Peter Bonde den 13. juni, og her kunne kommissærens kabinet samtidig oplyse at Kommissionen slet ikke har modtaget nogen anmodning fra den danske regering om at lave et forbud mod import af salmonella-kød.

»Dette er oprørende«, siger Jens-Peter Bonde og kalder det »smøleri« fra Barfoed.

Ove Fich, tidligere parlamentsmedlem (S), har i radioen peget på at bruge den såkaldte miljøgaranti. Det afviser formanden for JuniBevægelsen, Hanne Dahl:

»Med Amsterdam- og Nice-traktaterne har vi fået en kraftig svækkelse af den oprindelige miljøgaranti. Indførelse af bedre regler kan nu kun ske ved et problem der er »specifik for den pågældende medlemsstat« (art. 95, stk.5). Det gør miljøgarantien stort set værdiløs, for hvem andre end Ove Fich tror på at Kommissionen vil hoppe på at danske maver er mere sarte end andre EU-folks?«, siger Hanne Dahl og tilføjer:

»Nej, i stedet skal man da bruge artikel 152 om folkesundhed og 153 om forbrugerbeskyttelse. Så bliver det Kommissionen som står med bevisbyrden. Så må den bevise og forklare os, hvorfor salmonella ikke er farligt.«

Barfoed: WTO duer heller ikke

Direktøren for FN’s fødevaresikkerhedskontor under WHO har foreslået at bruge WTO’s SPS-aftale, som omtalt på forsiden af dette nummer af NOTAT. Men heller ikke den løsning duer, mener ministeren:

»Danmark er forpligtet til at importere kød og æg fra EU-lande, som overholder EU-lovgivningen om hygiejne og mikrobiologiske kriterier for fødevarer, som blev fastlagt i 2005,« lyder det blandt andet i ministerens svar. Barfoed tilføjer af det på grund af EU-lovgivningen heller ikke vil »være muligt for Danmark at stille andre krav til import fra tredje-lande end de, som gælder i forhold til EU«.

Ministerens svar ændrer imidlertid ikke WHO-direktør Jørgen Schlundts syn på sagen.

»Ligesom Sveriges og Finlands separate regler opretholdes ved WTO af EU, kunne danske særregler opretholdes af EU i WTO. Spørgsmålet er således om EU vil tillade særregler for Danmark på linie med Sverige og Finland. EU opretholder WTO-SPS regler for Sverige og Finland og kunne også gøre det for Danmark«, lyder hans kommentar til Barfoeds afvisning af WTO-SPS muligheden.