ARTIKLER


Engelske underskud bliver kritiseret

Selvom England ikke er med i Euroen, kritiseres regeringen alligevel af EU, fordi den budgetterer med et underskud på over 3 procent. Men England kan ikke straffes.
Af Sven Skovmand
15. januar 2006

Kommissionen retter nu kritik mod England og den engelske finansminister, Gordon Brown, fordi han regner med at England i de fire næste år vil have et årligt offentligt underskud på mere end de 3 procent af bruttonationalproduktet, som EU's stabilitetspagt giver lov til, skriver Financial Times 6.1.2006

England er nemlig forpligtet til at overholde pagtens bestemmelser, selvom landet ikke er medlem af Eurosamarbejdet.

Til gengæld kan landet ikke pålægges bøder, sådan som Eurolandene kan.

En talsmand for Gordon Brown påpeger at underskuddene opstår fordi England i de kommende år vil gennemføre store investeringer. Samtidig gør han opmærksom på at England i de foregående år både har haft en lavere gæld og et lavere offentligt underskud end alle andre store EU-lande.