ARTIKLER


Drastisk fald i tyrkernes EU-interesse

PÅ blot to år er tilslutningen til EU-medlemskab i Tyrkiet faldet fra 70 til 43 procent, oplyser det amerikanske tidsskrift Newsweek. Tyrkerne er bekymrede over, hvad medlemskabet vil koste.
Af Sven Skovmand
31. august 2006

Interessen for at blive medlem af EU er faldet dramatisk blandt tyrkerne. For blot to år siden gik 70 procent af tyrkerne ind for medlemskab af EU. I dag er det kun 43 procent, og tallet er faldende.

Det kan man læse i artiklen »Second Thoughts«, der står i det amerikanske tidsskrift Newsweek for 21. 8.2006.

En del af forklaringen på den svigtende tilslutning kan ifølge bladet skyldes Cypern-spørgsmålet, hvor tyrkerne føler sig dårligt behandlet.

Men den væsentligste årsag til modstanden er af økonomisk art.

Har studeret vilkårene

Forhandlingerne om Tyrkiets medlemskab har som bekendt været langstrakte, og det betyder at tyrkerne har fået et bedre kendskab til vilkårene i EU, end for eksempel de østeuropæiske lande har gjort.

Tyrkerne er blevet klar over at de skal opfylde de 80.000 sider lovgivning, som er samlingen af EU’s love og Domstolens kendelser. Og det forskrækker mange.

Det tyrkiske industri- og erhvervsforbund har således beregnet at det vil koste 4-500 milliarder kroner at gennemføre den nødvendige modernisering af det tyrkiske landbrug.

Forbundet har også fundet ud af at EU’s krav til byernes vandkvalitet er så omfattende at det vil kræve enorme udgifter i de tyrkiske byer.

Tyrkerne er også bekymrede over at børn under 13 år ikke må udføre arbejde, og at reglerne for arbejdstid vil blive strammet på en sådan måde at de tyrkiske omkostninger til løn vil stige.

Har allerede toldfri eksport

Samtidig er det svært at påvise at en optagelse i EU vil give Tyrkiet økonomiske fordele.

Tyrkiet er allerede nu i toldunion med EU, og det betyder at næsten al tyrkisk eksport kommer toldfrit ind i EU.

Som en TV-kommentator i en erhvervskanal i Istanbul siger:

»Fremsynede folk erkender at det ikke til syvende og sidst er i Tyrkiets egen interesse at komme ind i EU. Samtidig erkender alle dog at man er nødt til at opretholde facaden om at man gerne vil være medlem.