ARTIKLER


Dom hindrer kontrol af gammelt kød

EU-Domstolen har gjort det umuligt for de danske myndigheder at kontrollere det kød, der går over grænserne.
Af Sven Skovmand
23. april 2006

Ifølge Jyllands-Posten 6.4.2006 har en EU-dom i praksis gjort det umuligt for danske myndigheder at foretage en effektiv kontrol af det kød, der kommer fra udlandet.

Før i tiden var det et krav at importører af fersk kød senest 24 timer inden modtagelsen af kødet skulle give kontrol-myndighederne besked, så de kunne foretage de nødvendige undersøgelser af kødet. Dette krav har EU-domstolen i Luxembourg imidlertid betragtet som en handelshindring og derfor forbudt.

Også på andre punkter er kontrollen blevet lempet af hensyn til EU's regler.

Det importerede kød skal således ikke længere ledsages af et handelsdokument der viser hvor kødet kommer fra, hvor det skal hen og hvornår det er blevet indfrosset.

»Når vi som kontrolmyndighed står nede ved grænsen med en lastbil fuld af importeret kød, har vi ikke en jordisk chance for at opdage hvis kødet er for gammelt eller kommer fra en ikke-autoriseret virksomhed. Det er op til virksomhedernes egenkontrol at tjekke den slags. Og vi kan jo gang på gang konstatere at nogle virksomheder ikke lever op til det ansvar,« siger Eva Rosenørn, der er koordinator for grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse og tilsynsførende ved Fødevareregion Syd.