ARTIKLER


Bryggerier bremser EU's alkoholpolitik

Efter pres fra bryggerierne og vinindustrien valgte EU-Kommissionen€ at nøjes med anbefalinger
Af Sven Skovmand
26. oktober 2006

Tirsdag den 24. oktober 2006 fremsatte Kommissionen sin strategi for bekæmpelse af alkoholmisbrug. Kommissionen fastslår at mindst 7 procent af alle dødsfald i EU skyldes alkohol. Overført til danske forhold svarer det til cirka 4.000 dødsfald om året.

Samtidig siger den at mindst 10.000 af alle dødsfald i trafikken skyldes misbrug af alkohol. Men Kommissionens forslag til forbedring af situationen er ikke særlig vidtgående.

Den går blandt andet ind for at det skal forbydes at sælge alkohol til unge under 18 år. Samtidig skal grænsen for spirituskørsel sættes ned til 0,5 promille i de lande, der ikke allerede har denne grænse – herunder Danmark. Og spiritus-kørsel skal straffes hårdere.

Industrien gik til modstand

Da disse forslag ikke er særlig vidtgående, kunne man forvente at Kommissionen ville komme med et forslag til et direktiv om alkohol.

Dette var også oprindelig Kommissionens hensigt. Men det mødte en sådan modstand fra øl- og vinproducenter at den i sit papir nøjes med at pege på de for€anstaltninger, som forskellige medlemslande har indført – og anbefale at man følger deres eksempel.

Skarp svensk kritik

Forslaget møder ifølge EUobserver.com skarp kritik fra blandt andet den svenske sundhedsekspert Peter Andersen.

»Alkohol-industrien har øvet pres, fordi den sætter sine egne økonomiske interesser over de europæiske folks interesser, siger han og kritiserer at Kommissionen har været mere interesseret i at tale med industrien end med de folk, der beskæftiger sig med sundheden.«

Forslaget til en alkoholpolitik for EU er efter hans mening »langt svagere og lægger langt mere vægt på uddannelse som et svar på problemerne med alkohol, skønt erfaringen viser at uddannelse ikke virker. Strategier, der kan gøre en forskel – som for eksempel bedre regulering af produkterne og deres markedsføring – er forsvundet fra teksten.«