ARTIKLER


Bolkestein tror ikke på Euroens fremtid

Euroen lever måske kun i ti år til, siger den tidligere kommissær Frits Bolkestein. Medlemslandene er for dårlig forberedt på udviklingen i pensionsområdet, siger han.
Af Sven Skovmand
12. februar 2006

Faderen til EU's berygtede servicedirektiv, den tidligere kommissær for EU's indre marked, Frits Bolkestein, affyrede på et møde i begyndelsen af februar en bredside mod Euro-landene. Det skete på et møde i London, hvor han talte for engelske forretningsfolk, skriver Jyllands-Posten 3.2.2006

Bolkestein kritiserede den politik som Eurolandene fører på arbejdsmarkedet og pensionsområdet. Efter hans opfattelse vil den stigende udgift til det øgede antal ældre tvinge flere af landene til at øge deres statslige underskud som i forvejen er alt for højt.

Det gælder især Italien, hvis politikere er helt uforberedte på den vækst i antallet af ældre, som vil komme i de kommende år – et problem, der forstærkes af at antallet af fødsler i Italien er usædvanligt lavt. Hvor danske kvinder i gennemsnit får 1,8 b4rn, får italienske kvinder kun 1,2.

Bolkestein sagde direkte at Euroen måske kun vil leve i yderligere ti år.