ARTIKLER


Vognmænds rabatter på broerne bevares

EU's transportministre vedtog 21.4.2005, at der må gives op til 13 procent rabat til vognmænd med megen transport. Det betyder, at der ikke rejses sag mod Danmark over Storebælt og Øresund
Af Sven Skovmand
2. maj 2005

Torsdag den 21.april 2005 vedtog EU's transportministre, at der må gives op til 13 procent i rabat til vognmænd med særlig megen kørsel. Reglen gælder på de veje og broer, som der opkræves afgift af, og den får dermed også betydning for Storebælt og Øresund, skriver Jyllands-Posten 22.4.2005.

Hermed undgår Danmark at blive slæbt for EF-Domstolen i Luxembourg, hvad Kommissionen længe har truet med at gøre. Den har betragtet den danske rabat til vognmændene på Storebælt som konkurrenceforvridende, fordi den af indlysende grunde er til større fordel for danske vognmænd end f.eks. tyske og polske vognmænd.

Da den danske rabat ikke overstiger 10 procent, falder den inden for den grænse, der er sat af Ministerrådet