ARTIKLER


Vil EU tillade huse af halm?

EU-krav kan måske gøre økologisk byggeri vanskeligere. Danmark burde følge Sveriges og Finlands eksempel
Af Sven Skovmand
31. oktober 2005

I bladet »Vedvarende energi og miljø« for oktober 2005 gør Hans Dollerup opmærksom på at et EU-krav om CE-mærkning ved byggeri og istandsættelse af boliger kan gøre økologisk byggeri vanskeligere, fordi det bygger på naturlige materialer der i sagens natur ikke kan CE-mærkes.

Hans Dollerup har derfor stillet en række spørgsmål til Erhvervs- og Boligstyrelsen, hvori han blandt andet spørger, om man må opføre huse af halm om man må brolægge sin gårdsplads med marksten og om man må installere komfurer eller masseovne, der er lavet af naturlige materialer.

I svaret siges det heldigvis at halm og marksten fortsat må bruges, mens man ikke kan sige noget om komfurer og masseovne.

Sagen viser to ting. Den ene er at der ingen grænser er for, hvad EU kan finde på at lovgive om.

Den anden er at danske myndigheder er alt for følgagtige over for EU. Sverige og Finland har været så fornuftige at sige, at EU’s bestemmelser ikke skal gælde materialer, der produceres til hjemmemarkedet. Men en så simpel løsning har Danmark ikke ønsket at vælge.