ARTIKLER


Spanien giver en million indvandrere opholdstilladelse

Spanien vil give opholdstilladelse til en million illegale indvandrere i håbet om, at de herved vil få bedre arbejdsforhold. Andre EU-lande er bekymrede.
Af Sven Skovmand
25. februar 2005

Mandag den 7. februar 2005 trådte en ny lov om indvandrere i kraft i Spanien. Loven vil gøre det muligt for cirka en million illegale indvandrere at få opholdstilladelse i Spanien.

Hvis indvandrerne har opholdt sig et halvt år i Spanien og ikke har begået noget strafbart, vil de kunne få lov til at arbejde og bo i landet i et år på helt legal vis, skriver Politiken 8.2.2005.

Den socialdemokratiske spanske regering begrunder forslaget med at man vil gøre en ende på de lovløse vilkår, som indvandrerne hidtil har levet under. De skal fra nu af have samme rettigheder som de spanske arbejdere.

Frygter mere indvandring

Forslaget har mødt voldsom modstand fra den konservative spanske opposition. Den siger at forslaget blot vil få flere indvandrere til at søge til Spanien. Og den mener ikke at det vil hjælpe at man i fremtiden vil give arbejdsgivere store bøder, hvis de ansætter illegale indvandrere.

Antallet af indvandrere udgør allerede i dag 7 procent af den spanske befolkning. Og en tredjedel af indvandringen til EU foregår til Spanien.

Indvandringen sker især til De Kanariske 0er, hvor tusinder af indvandrere ankommer på synkefærdige både, som menneskesmuglere har anbragt dem i. Og det er i praksis umuligt for de spanske myndigheder at sende dem tilbage, fordi de i reglen smider deres papirer væk, inden de henvender sig til myndighederne.

Tysk og hollandsk protest

Også i EU møder den spanske lov protester. De kommer især fra Tyskland og Holland, der frygter at indvandrerne fra Spanien vil søge videre til deres lande, hvor lønnen er højere end i Spanien.

Det har fået Kommissionen til at sige at den vil gå ind for at nye love om indvandring skal meldes til EU på et tidligt tidspunkt, så man kan nå at diskutere dem først.

Sagen skal behandles på et møde mellem EU's justitsministre torsdag den 24. februar.