ARTIKLER


Socialdemokratiet freder Bendt Bendtsen i patentsagen

Socialdemokraternes ny EU-ordfører Svend Auken freder regeringen i sagen om softwarepatent, men revser sit eget parti for at have sovet i timen.
Af Staffan Dahllöf
14. maj 2005

Erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen (K) slap med forskrækkelsen da Folketingets Europaudvalg for anden gang indenfor en måneds tid holdt samråd om ministerens håndtering af direktivet om softwarepatenter.

Oplægget til det åbne samråd i sidste uge gik ellers ud på at ministeren skulle få læst og påskrevet for ikke at have gjort, som udvalget havde bedt ham om at gøre.

Sådan kom det ikke til at gå.

Svend Auken, ny i Europaudvalget og ny i sin rolle som EU-ordfører (S) lod tidligt forstå at Bendt Bendtsen ville klare frisag:

»Hele miseren ligger i et håbløst mandat fra udvalget. Det burde være gjort klart at det, ministeren fik besked på, i praksis var ugennemførligt,« sagde Auken.

Nu med Svend Auken

Til gengæld var der kritik i lange baner til alle mulige andre fra den ny socialdemokratiske EU-ordfører. Ikke kun havde Europaudvalget – på daværende tidspunkt uden Svend Auken – udstyret ministeren med et håbløst og ubrugeligt mandat.

Heller ikke Socialdemokraterne – dengang uden Svend Auken – havde i foråret 2004 forstået, hvad det var man gik med til, da sagen for den første gang var til vedtagelse i Ministerrådet.

»Kommissionens første forslag var simpelthen for dårligt ligesom praksis har været det,« sagde Auken indledende.

Da Venstres Charlotte Antonsen mente at hun kunne høre signaler om et holdningsskift, kom der for alvor gang i Svend Auken.

”Vi troede”

»Det er klart at vi har ændret holdning. Vi troede den gang at praksis fra Det Europæiske Patentkontor var restriktiv. Men det er ikke tilfældet. Vi troede, at forslaget fra Kommissionen var begrænsende med hensyn til patent. Det er det ikke. Men nu er vi blevet klogere,« sagde Auken til åbenlys overraskelse fra andre medlemmer af Europaudvalget.

Den radikale Lone Dybkjær, som kender direktivforslaget fra sin tid i EU-parlamentet, så til med noget der nok skal fortolkes som blandede følelser.

Svend Aukens kritik af direktivets indhold og baggrund kunne hun nikke genkendende til. Samtidigt kom kritikken fra en mand, som lige inden havde holdt sin hånd over regeringen og revset det udvalg, han nu var blevet medlem af.

Tale med Svend om

Også blandt Svend Aukens partifæller var der en del forvirring at spore efter den ny ordførers fremtræden i det åbne samråd.

Niels Sindal, socialdemokratisk medlem af udvalget, som sidste år udstyrede regeringen med det oprindelige danske forhandlingsmandat om patentsagen, fik lige fået at vide, at han og partiet nok ikke helt havde forstået, hvad man var gået med til.

Da NOTAT spurgte, om Niels Sindal var enig i Svend Aukens beskrivelse af sagen, var den socialdemokratiske EU-politiker ganske ordknap:

»Det må du tale med Svend om. Han er ordfører.«

Lovlige patent på efterbevilling

Forslaget til direktiv om computerimplementerede opfindelser indebærer, at EU giver grønt lys for patent på software på trods af at Den Europæiske Patentkonvention (som ikke er en EU-skabelse) fra 1973 ikke tillader patent på ”programmer for datamaskiner”.

Sådan står det også i den gældende danske lov

Direktivforslaget kommer til at lovliggøre en ulovlig eller i hvert fald tvivlsom praksis (se NOTAT nr. 1144 den 18. marts).

Ifølge de ny udmeldinger fra Svend Auken er Socialdemokraterne fejlagtigt gået ud fra at det forholdt sig omvendt: at direktivet ville åbne op for en slags patenter, som ikke bliver givet i dag.

Også i andre lande er der forvirring og usikkerhed. I maj 2004 var der flertal i Ministerrådet for Kommissionens forslag. Det flertal er senere muligvis svundet ind, men ingen af de kritiske landes regeringer ville på et rådsmødet i marts i år skære igennem og få stoppet en formel godkendelse af forslaget midt i processen.

For langt fra A til B

Det uklare i Bendt Bendtsens mandat var, at han skulle blokere den formelle rådsbeslutning og - hvis det ikke gik - indlevere en dansk erklæring om sagen.

Bendt Bendtsen sagde efterfølgende at han ikke kunne få lavet beslutningen om fra A-punkt (formalitet) til B-punkt (diskussion) på det samme møde, og at det i øvrigt ikke lader sig gøre, fordi B-punkter skal være sat på dagsordenen godt to uger inden et møde.

Annegrethe Holmsgaard (SF), Lone Dybkjær (RV), Rune Lund (Enhedslisten) og Morten Messerschmidt (DF) mener alle at Bendt Bendtsen fortolkede sit mandat alt for snævert.

Ministeren skulle have sagt fra overfor at behandle sagen som A-punkt, uanset muligheden for at få sagen til at ændre karakter den samme dag.

Men efter Svend Aukens beskyttende udtalelser om et håbløst mandat fik de kritiske partiers fortolkninger ingen praktisk betydning. Bendt Bendtsen var blevet fredet.

Store mod små

Direktivforslaget om softwarepatent deler IT-verden, lidt groft sagt, efter størrelse.

Microsoft, Siemens, Sony-Ericsson og andre globale aktører vil sikre og udvide patentmulighederne.

Mindre virksomheder, udviklere og IT-verdens græsrodsorganisationer som dansk IT-politisk forening gør modstand, fordi de frygter amerikanske retstilstande og at udvikling nedenfra skal opkøbes og kvæles af de store virksomheder.

Nyt kompromis på vej

I EU-parlamentet arbejder den franske socialist Michel Rocard på en aftale mellem Parlamentet og Ministerrådet om, hvordan direktivet skal forstås på de områder, hvor det er blevet kritiseret.

Ifølge et arbejdsdokument vil Rocard blandt andet foreslå en navneændring fra et direktiv om ”computer-implementerede” til et direktiv om ”computer-kontrollerede” opfindelser.

Parlamentets Retsudvalg ventes at tage stilling i juni, hvorefter der skal stemmes på ny i Parlamentet, og derefter i Ministerrådet.