ARTIKLER


Oplysningspenge syltet i tre måneder

I slutningen af november blev ja-partierne enige om en fordeling, som overførte EU-oplysningspenge fra nej-siden til ja-partierne. Men det - reducerede beløb - bliver liggende i ministeriet i mindst tre måneder.
Af Ib Roslund og Erling Böttcher
8. marts 2005

60 millioner kroner er det beløb, som partier, bevægelser og græsrødder i de kommende tre år skal anvende til EU-oplysning. Heraf 20 millioner i år, og heraf en pulje, der kan søges til enkeltstående initiativer.

Men endnu er der hverken udarbejdet retningslinier, ansøgningsskemaer eller noget andet, der sender pengene i anvendelse.

Enhedslistens nye EU-ordfører Rune Lund rejste sagen på det første Europaudvalgsmøde i det nye Folketing sidste fredag.

»Der hersker tilsyneladende kaos både i nævnet vedrørende EU’s arbejde og i Undervisningsministeriet, når det handler om at få etableret retningslinjer for, hvordan man kan søge oplysningsmidlerne. Der er ikke engang trykte blanketter, så pengene kan søges. Man kan jo frygte, at vi når helt hen til begyndelsen af sommeren, før pengene kan udbetales« siger Rune Lund til dagbladet Information tirsdag.

Smøleriet rammer især de EU-kritiske bevægelser, som er afhængige af oplysningspengene. Ved aftalen mistede de i forvejen over halvdelen af deres årlige tilskud, mens ja-partierne og ja-organisationer som Nyt Europa og Europabevægelsen kan se frem til forbedrede muligheder.