ARTIKLER


NOTAT i fare for at miste tilskud

Regeringen har fremlagt lovforslag med retningslinier som ligner en målrettet undtagelse fra at NOTAT kan få tilskud på lige fod med tilsvarende medier.
Af Erling Böttcher
10. december 2005

Onsdag den 30. november fremlagde regeringen sit længe ventede forslag til ny lov om portotilskud. Ikke-dagblade med avis-indhold har længe været klar over at de ville blive ramt af regeringens beskæring af portotilskuddet. Til blandt andet NOTAT, Weekendavisen, Computerworld og godt 15 andre ikke-dagblade bliver der i stedet for portotilskud oprettet en særlig støttepulje, den såkaldte »lex Weekendavisen«.

Den nye støttepulje indebærer en nedskæring i forhold til det gamle portotilskud, formentlig en halvering af deres tilskud. Men nu ser formuleringerne i lovforslaget imidlertid ud til at ramme netop NOTAT særligt hårdt.

Ikke til 14-dages avis

For at få del i puljen skal avisen eller bladet udkomme en til fire gange om ugen i mindst 36 uger. Det kan NOTAT, som i forvejen kun har råd til at udkomme hver 14. dag, ikke leve op til.

Derimod lever NOTAT fint op til alle andre kriterier om blandt andet selvstændigt produceret indhold om politiske, samfundsøkonomiske og kulturelle temaer.

NOTAT er også Danmarks eneste avis med EU-kritisk omdrejningspunkt – i et mediebillede hvor samtlige dagblade støtter ja-siden når der skal tages stilling til EU.

De nye tilskudsregler vil, hvis de vedtages i deres nuværende form, redde Weekendavisen og mange andre, men vil komme til at ligne en målrettet undtagelse af NOTAT fra at få tilskud.

Folketinget skal behandle lovforslaget første gang torsdag den 15. december, og efter planen vil loven så kunne vedtages sidst i januar med tilbagevirkende kraft, så de nye regler gælder for det kommende år.

Det har ikke været muligt før redaktionens slutning at indhente politiske kommentarer til NOTAT's stilling.