ARTIKLER


Norsk fiskeriformand vender på tallerken

For to år siden var han tilhænger af norsk EU-medlemskab. Nu advarer han mod en fiskeripolitik der er gået fra slemt til værre.
Af Luise Hemmer Pihl
25. februar 2005

"EU’s fiskeripolitik er en fiasko og er faktisk blevet værre, efter at de har besluttet at reformere deres fiskeripolitik," siger formanden for Fiskebåtredernes Forbund i Norge, Sigurd Teige ifølge den norske avis Nationen.

På forbundets repræsentantskabsmøde i Oslo den 23. januar i år advarede han fiskeriminister Svein Ludvigsen mod at finde på at søge om EU-medlemskab med det første.

"Skal vi søge om medlemskab igen, må fiskerispørgsmålet stå helt centralt. Jeg vil sige at det norske fiskerierhverv stadig er langt fra et medlemskab af EU. EU’s fiskeripolitik er efter min mening en fiasko og baseret på principper, der gør det umuligt for en stor fiskerination som Norge at blive medlem," sagde Teige, som for to år siden erklærede at han var gået fra nej til ja i EU-spørgsmålet, skriver det norske dagblad Nationen.

Uenige i centralismen

Dermed er Teige for anden gang vendt på en tallerken. Nationen spurgte ham om grunden, og han svarede:

"For to år siden havde vi et positivt udgangspunkt. EU skulle lægge sin fiskeripolitik om, og der var store forventninger om at de skulle få en bæredygtig forvaltning på plads. Det, vi har set, er at EU ikke har forandret sig i fiskeripolitikken ," sagde Teige.

Hvis EU-medlemskab skal blive aktuelt for Norge, må der komme et fælles initiativ fra Norge og Island til en helt ny fiskeripolitik i EU, mente Teige og tilføjede:

"Vi er uenige i deres centraliserede system. Overvågning og kontrol bør være overnational. Men vi mener at nationalstaten er bedst til at styre forvaltningen (af fiskeressourcerne. red.),” tilføjer han ifølge Nationen 24. januar 2005.

På et spørgsmål fra Nationen siger fiskeriminister Svein Ludvigsen (Høyre): "Denne regering har ikke tænkt at sende nogen EU-ansøgning."

EU fordeler fiskekvoterne mellem medlemslandene og bestemmer, hvilken adgang fartøjer fra ‚t medlemsland skal have til et andet medlemslands fiskebanker. Den ordning står Norge og Island som EØS-medlemmer udenfor. Samtidig har Norge fordele i form af nultold på eksport af flere fiskearter til EU og er dermed bedre stillet end tredjelande, for eksempel Chile.