ARTIKLER


Nej, det er ikke SF’s politik

Folketingsmedlem Morten Homann afviser Margrethe Aukens og Anne Grete Holmsgaards udlægning af SF’s EU-politik. Partiformand Holger K. Nielsen vil først svare efter folketingsvalget.
Af Erling Böttcher
8. februar 2005

Nej, det er ikke SF’s politik at ønske flertalsafgørelser i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, eller flere flertalsafgørelser på det sociale område end angivet i forfatningen. Og nej, det er ikke SF’s politik at ønske almindelige flertalsafgørelser ved fremtidige ændringer af EU-traktaterne.

Sådan er det ifølge Morten Homann, der er eneste SF-folketingsmedlem som anbefaler et nej til EU-forfatningen. Dermed afviser Homann tre ud af de fire vidtgående forslag, som partiets medlem af EU-parlamentet Margrethe Auken som den eneste dansker kunne støtte under EU-parlamentets behandling af EU-forfatningen for tre uger siden, som omtalt på forsiden af NOTAT 21.1.2005.

Sådan kan det godt blive

SF’s EU-ordfører, Anne Grete Holmsgaard, bakker derimod op om Margrethe Aukens stemmeafgivning. Hun lægger vægt på at det slet ikke er det, der diskuteres nu. Forslagene sigter til en fremtidig udvikling af EU.

”Det kan da godt være det skal være sådan på et tidspunkt,” siger hun til forslagene fra De Grønne i EU-parlamentet.

”Jeg synes det er glimrende at de rejser den diskussion. Det skal de kun have ros for. Om vi kan støtte de konkrete forslag til den tid, det vil være gætværk. Men jeg synes det er fint at Margrete Auken medvirker til at rejse den diskussion.”

Mange vil nok mene at det er føderalistisk

”Det kan man ikke forhindre folk i. Jeg ved godt at der er nogle af de grønne som er føderalister, men det er vi ikke. Så ville du kunne tage et hvilken som helst forslag i EU-parlamentet og gøre det til færdig politik. Mange af de forslag, vi fremsætter i Folketinget ved vi godt ikke bliver præcis som vi vil have det – men vi fremsætter forslaget for at få en diskussion af det. Det handler om at man sender nogle signaler, og prøver at rejse en diskussion.”

Signaler eller politiske holdninger?

”Jeg synes det er urimeligt at gøre det til et spørgsmål om signaler. De forslag, man stiller, skal da være udtryk for den politik, man mener, der skal føres. Sådan er det også i Folketinget. Ellers vil man da gøre EU-parlamentet til et Mickey Mouse-parlament, hvis ikke man kan tage ændringsforslagene for det, de er.,” siger til gengæld Morten Homann.

Homanns svar på de fire spørgsmål, NOTAT har stillet, kan man se i boksen her på forsiden.

NOTAT har i tre uger forsøgt at få en kommentar fra partiformand Holger K. Nielsen. Svaret kom tirsdag: ”Det har jeg ikke tid til at svare på. Vi er i en folketingsvalgkamp nu, og så har jeg ikke tid til at snakke med jer om det. Det må vente til efter valget. Jeg står og bliver hentet af en bil nu. Farvel.”

Fire spørgsmål til SF

(Besvaret af medlem af Folketinget, Morten Homann:)

Er det SF’s politik at støtte flertalsafgørelser på udenrigs- og sikkerhedspolitikken (undtaget krigsindsatser) ?

”Det er vi ikke tilhængere af. Det er meget klart.”

Er det SF’s politik at støtte flertalsafgørelser vedrørende sociale sikringsordninger ?

”Vi er med på mere end, hvad der gælder i dag. Men hele vores øvelse om den røde kasse (i ja-partiernes aftale om forståelsen af EU-forfatningen, red.) – uanset hvad man mener om den – gik jo ud på sige stop over for over for flertalsafgørelser, der vil gå ud over f.eks. om aftalemodellen på det danske arbejdsmarked.”

Er det SF’s politik at støtte flertalsafgørelser ved fremtidige ændringer af EU-traktaterne ?

Det er vi også imod, der mener vi at vi skal lave almindelige traktatrevisioner med alle medlemslandenes godkendelse. Vi har endda været meget klare om at der børe være folkeafstemninger i de enkelte lande.”

Er det SF’s politik at støtte at EU-parlamentet skal kunne hyre og fyre EU-kommissionen og dens formand?

Delvist ja. Vi vil gerne at EU-parlamentet kan fyre kommissærerne, og dermed også dens formand. Mens hyring skal være i et samarbejde mellem de nationale parlamenter og EU-parlamentet.”