ARTIKLER


Musikerne fyres alligevel ikke

De 150 lærere på Musikkonservatoriet fyres alligevel ikke, men får faste stillinger. Til gengæld bliver undervisningen ringere på grund af EU's regler.
Af Sven Skovmand
15. april 2005

Som omtalt i sidste nummer af Notat er cirka 150 løst ansatte lærere i musik blevet fyret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Det Rytmiske Musikkonservatorium. Det skyldtes et EU-direktiv, som går ud på, at løst ansatte timelærere kun kan få fornyet deres kontrakt to gange.

Fyringen førte til, at Dansk Musikerforbund indledte en blokade af stillingerne, og der er nu fundet en løsning. Den går ud på, at de pågældende lærere bliver fastansat uden pension, skriver Politiken 5.4.2005.

Løsningen er dog ikke uden problemer for konservatorierne og de studerende, påpeger rektor Steen Pade fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Behovet for lærere i de forskellige instrumenter skifter hele tiden, og det kan betyde, at man om nogle år kan have for få lærere på ét område, mens man andre steder har lærere med for få elever. Men EU-direktivet har ikke levnet andre muligheder.