ARTIKLER


Mere og hurtigere udlicitering

SF's Margrethe Auken stemte sammen med V og K for at fremskynde fri konkurrence inden for togkørsel. Socialdemokrater og venstrefløj stemte imod.
Af Erling Böttcher
20. oktober 2005

EU-parlamentet vedtog i sidste uge af september med stort flertal den såkaldte »tredje jernbanepakke«. Det blev vedtaget at presse på for at liberaliseringen skal gå hurtigere og være mere vidtgående.

I stedet for - som foreslået af Kommissionen - år 2010, skal konkurrencen være helt fri i år 2008 hvad angår international personbefordring. Også intern, lokal og national passagertrafik skal åbnes ved hjælp af EU-reglerne, mener EU-parlamentets store flertal.

Hele venstrefløjen stemte imod liberaliseringsudspillet, der »udelukkende er baseret på en forudfattet ideologi, der gør ultraliberalisme til den absolutte og generelle regel,« som det hedder i en mindretalsudtalelse. Imod var også de danske socialdemokrater og JuniBevægelsen.

Tilhængerne fra Danmark var Mogens Camre (DF), Gitte Seeberg (K), de tre medlemmer fra Venstre, samt overraskende nok SF's Margrethe Auken, der i alle afstemninger fandt sammen med V, K og DF.

Heftig splittelse

Flertallet af den grønne gruppe, herunder formanden Daniel Cohn-Bendit, stemte i modsætning til Auken imod liberaliseringskravene.

Margrethe Auken skriver i sit nyhedsbrev at »De Grønne har haft en heftig diskussion om mere konkurrence. I Danmark har erfaringerne været positive, i Holland negative.«

Samme splittelse kan man læse ud af SF's egne vedtagelser. Landsmødet sidste år vedtog en udtalelse om den kollektive trafik og udlicitering.

»SF er imod yderligere udlicitering af den kollektive trafik på såvel færge- og busområdet som i jernbanetrafikken,« hedder det i en udtalelse.

»SF er modstander af, at EU påtvinger medlemslandene eller at staten påtvinger lokale myndigheder at udlicitere,« hedder det endvidere.

Netop »yderligere udlicitering« og at EU »påtvinger« udlicitering, er det Margrete Auken støtter i EU-parlamentet.

Ånden eller ordet?

SF's trafikpolitiske ordfører Poul Henrik Hedeboe, erkender meningsforskellene:

»Sandheden er at den resolution blev vedtaget af et snævert flertal på landsmødet, og at den indebar en mere restriktiv holdning til udlicitering. Jeg er mest enig med Margrete Auken.«

»Jeg tager ånden i landsmødevedtagelsen, men lægger vægt på at det ikke er helt forbudt tankegang. Når der står íyderligereí har vi accepteret, hvad der allerede er sket. Men jeg tror at EU-parlamentet går for vidt.«

»Jeg siger f.eks. nej til Arrivas tilbud om at overtage S-togene. Det er ikke fornuftigt med flere udbydere på et så centralt punkt som S-togene. Der skal være sammenhæng i togdriften, og man skal kunne prioritere og koordinere,« siger Poul Henrik Hedeboe.

Katastrofale erfaringer

Også i parlamentets transportudvalg blev forslaget om hurtigere liberalisering vedtaget med stort flertal. 34 af udvalgets medlemmer stemte for, kun 8 imod, mens 2 undlod. I mindretalsudtalelsen hedder det at forslagene er fremsat alt for hurtigt:

»Uden at der har været foretaget evalueringer af de katastrofale erfaringer, der er gjort i flere lande, der har foretaget liberaliseringer, og uden at der er foretaget seriøse og nuancerede analyser af, hvordan man kan støtte jernbanernes udvikling i Europa.«

EU-parlamentet har kun førstebehandlet forslagene, som nu er sendt tilbage til EU-kommissionen.