ARTIKLER


Mere end fax-demokrati i Island

Det passer ikke, at Island og Norge er fax-demokratier, der automatisk følger lovgivningen i EU.
Af Michael Voss
27. maj 2005

Kun 6,5% af EU’s beslutninger bliver gennemført i Island. Dermed undergraves en af de påstande som gang på gang dukker om i diskussionerne om, hvilke konsekvenser en dansk udmeldelse af EU vil få.

Fax-demokratiet plejer EU-tilhængerne at kalde det forhold som Island og Norge har til EU. Disse to lande er ikke medlemmer af EU, men tilknyttet via det såkaldte Europæiske 0konomiske Samarbejde (E0S). De har ingen indflydelse på beslutningerne, men får blot en fax og så skal de gennemføre dem, siger mange EU-tilhængere.

Sådan har det også lydt fra islandske EU-tilhængere. 80% af alle EU-beslutninger bliver til lov i Island, har de sagt. Derfor bad Sigur_ur K ri Kristj nsson fra Uafhængighedspartiet regeringen om at skaffe de korrekte tal, og for nylig fremlagde udenrigsministeren dem i Altinget: Kun 6,5% af EU’s beslutninger bliver gennemført i Island.

EU-tilhængernes argumenter er fuldstændig kollapsede, udtalte formanden for den Grønne Venstre Bevægelse efter offentliggørelsen.