ARTIKLER


Må ikke forbyde gmo-planter

EU-domstol forbyder gmo-fri zone i Østrig. En sejr for det indre marked, siger Kommissionen.
Af Michael Voss
20. oktober 2005

»Øvre Østrig« må ikke forbyde genmodificerede (gmo-) planter. Den østrigske delstat tabte i sidste uge en sag ved EU-domstolen.

I 2003 besluttede delstatens parlamentariske forsamling et totalt forbud mod at dyrke gmo-planter. Begrundelsen var, at disse planter risikerer at ødelægge økosystemet. Politikerne henviste til forsigtighedsprincippet.

Men selv om forsigtighedsprincippet er indskrevet i EU-direktivet om gmo'er, erklærede Kommissionen- forbudet for ulovligt og rejste sagen ved domstolen. Den henviste til en udtalelse fra EU's omstridte Fødevareautoritet (EFSA - se NOTAT 19.8.05). Nu er afgørelsen faldet.

»Vi er tilfredse,« udtaler en Kommissionstalsmand efter dommen til euobserver.com og tilføjer:

»Det indre markeds regler har sejret.«

Anslag mod selvbestemmelse

Ifølge miljøorganisationen Friends of the Earth er der udover Øvre Østrig 163 andre delstater, regioner og lokale myndigheder i EU, der har erklæret sig gmo-fri. Organisationen støtter disse zoner og henviser bl.a. til, at der endnu ikke eksisterer EU-regler, som beskytter mod spredning fra gmo-marker til traditionelle og økologiske marker.

»Det er på tide, at europæisk lovgivning kommer til at afspejle flertallets ønsker, og at man standser disse afgrøder, indtil der er garanti for sikkerheden,« siger Helen Holder fra Friends of the Earth.

»Dommen er et grotesk anslag mod selvbestemmelsen og for-sigtighedsprincippet, og den viser klart hulheden i enhver tale om miljøgaranti,« udtaler Ditte Staun fra Folkebevægelsen mod EU.

Håndsrækning fra domstolen

Kendelsen kommer efter, at Kommissionen i juni led et alvorligt nederlag omkring landenes ret til at forbyde gmo-planter og produkter.

Med stort flertal afviste Ministerrådet Kommissionens forslag om at ophæve fem landes nationale forbud mod bestemte gmo'er. Dengang udtalte miljøkommissær Stavros Dimas, at afstemningen »Ösendte et signal om, at medlemslandene måske ønsker at ændre dele af det eksisterende system.«

Men i stedet for at ændre systemet har Kommissionen nu fået Domstolens opbakning til at bevare og håndhæve det.