ARTIKLER


LO i sin helt egen verden

En kritisk kommentar til et annoncetillæg fra LO i MetroXpress
Af Erling Böttcher
14. maj 2005

LO reklamerer - økonomisk støttet af EU-kommissionen - for et ja til EU-forfatningen tirsdag i et firesidet annoncetillæg til gratisavisen MetroXpress.

Med LO-formand Hans Jensens egne ord ”råber tillægget hverken ja eller nej” til EU-forfatningen.

Måske råber tillægget ikke. Til gengæld sludrer det. Sine steder med så mange vildledende og modstridende oplysninger at det bliver komplet uforståeligt, hvad LO egentlig mener. F.eks. bærer forsidehistorien overskriften ”Flere rettigheder til lønmodtagerne”, mens man nede i teksten garanteres det stik modsatte, nemlig at EU ikke får nye kompetencer med Charteret, samtidig med at man lover at selv samme Charter skal bruges til ”at forbedre lønmodtagernes rettigheder” (!?)

Til gengæld har øst-udvidelsen, Tyrkiet-udvidelsen eller servicedirektivet ”intet at gøre” med forfatningen, ifølge LO.

Ordet ”forfatning” er strøget af censuren henover de fire sider, og hvis man stemmer nej, trues man med at blive smidt helt ud af det gode selskab, som f.eks. Norge er det, må man forstå.

Håbet er formentlig at berolige de skeptiske LO-medlemmer, der frygter for løndumping og EU’s omfattende krav om liberalisering. Opgaven er ikke nem, når nu andre på ja-fløjen siger det stik modsatte.

Ifølge Venstres EU-ordfører Charlotte Antonsen er EU-forfatningen så lang og juridisk at de danske vælgere ikke skal have den tilsendt, sådan som de franske vælgere får det. Ifølge de 5 EU-partier i Folketinget er EU-forfatningen af hensyn til østudvidelsen. Og ifølge EU’s egen grundlovsfader Giscard d’Estaing hænger spørgsmålet om tyrkisk medlemskab uafviseligt sammen med EU-forfatningens krav om afstemning efter folketal fra år 2009.

I LO’s verden er EU-forfatningen mestendels en opfindelse som skal give LO mere indflydelse. Spørgsmålet er om LO-medlemmerne jublende fanger den pointe.