ARTIKLER


Længere arbejdstid på vej

Seks medlemslande blokerede i sidste uge for enighed om nye arbejdstidsregler i EU. Men det står klart at den maksimale tilladte arbejdstid skal skrues op.
Af Staffan Dahllöf
10. januar 2005

En arbejdsuge på 65 timer. Det kan blive resultatet, ifølge EU-kommissionens forslag til ændringer af arbejdstidsdirektivet fra 1993. Vi skal kunne blive pålagt at arbejde mere, og mere fleksibelt, over længere perioder.

Der er nu enighed om at f.eks. lægers rådighedsvagter ikke skal tælle med som arbejdstid. Derved vil man tage brodden af afgørelser fra EU-domstolen som netop siger at rådighedsvagter skal sættes på linje med udført arbejde; domme som kunne blive meget dyre i forskellige medlemslande.

Der ser også ud til at være enighed om at lempe på den gældende maksimale arbejdstid fra nuværende 48 til 65 timer per uge – i afgrænsede perioder.

På årsbasis skal 48 timer per uge stadig være den øvre grænse.

I dag skal 48-timersreglen beregnes under en firemåneders periode.

En forulempelse

Forandringerne af arbejdstidsreglerne har udløst hård kritik fra Euro-LO (EFS), hvis generalsekretær John Monks har kaldt forslagene for en forulempelse af EU’s borgere og arbejdere.

Også EU-parlamentariker har rejst kritik selv om Parlamentet ikke formelt har behandlet forslagene endnu. Det ventes først ske i april eller maj.

At Ministerrådet alligevel valgte at diskutere sagen sidste uge skyldes det hollandske formandskab, som ville påskynde den politiske behandling, men den gik ikke.

Flertal for dansk nej

På Rådsmødet i sidste uge var beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen udstyret med et mandat fra Folketingets Europaudvalg om at stemme nej til det samlede forslag. Et flertal i udvalget mente at de danske kollektivaftaler vil komme under pres.

Det var ministeren selv uenig i; en uenighed som sandsynligvis vil gentage sig. når arbejdstidsdirektivet står på Ministerrådets dagsorden igen til foråret.

»Unfair konkurrence«

De seks lande Sverige, Frankrig, Belgien, Spanien og Grækenland vil ikke gå med til at forenkle mulighederne for helt at fravige EU’s arbejdstidsregler.

Muligheden for at fravige EU-reglerne findes allerede i dag og bruges på nationalt niveau af Storbritannien. Men det er i strid med direktivets ånd, og medfører en unfair konkurrence, mener de seks lande, som ikke vil gå med til yderligere generelle lempelser af de fælles regler.