ARTIKLER


Lav den groteske pengesag om igen

Kommentar om nedskæringen af tilskuddet til de EU-kritiske bevægelser.
Af Erling Böttcher
11. januar 2005

Lad os lige repetere det penge-kup imod nej-siden, som kort før jul blev lusket igennem i skjul af finanslovsforhandlingerne:

Fremover skal JuniBevægelsen og Folkebevægelsen hver kun have en tredjedel af de oplysningsmidler, som de hidtil har fået. I tal er det 457.143 kroner om året, og der kan ikke søges yderligere om anden støtte.

Til gengæld røres der ikke ved den pulje, som næsten udelukkende har støttet Europabevægelsen, Nyt Europa, Europæisk Ungdom og Europa 2000.

Her vil der fremover være 2,2 millioner kroner til fordeling, imod de to nej-bevægelsers tilsammen 900.000 kroner.

De forgyldte ja-bevægelser oplyser at de har 1600 medlemmer (Europabevægelsen) og 600 medlemmer (Nyt Europa), over for de 4.000 og 2.700 medlemmer i henholdsvis Folkebevægelsen og JuniBevægelsen.

”De kan jo bare stille op til Folketinget,” siger formanden for Europaudvalget. Mener han mon Europabevægelsen og Nyt Europa, der i modsætning til nej-bevægelserne, slet ikke stiller op og får prøvet sit folkelige mandat nogetsteds?

Man længes til Sverige, hvor man før en folkeafstemning fordeler oplysningspengene ligeligt til de forskellige svar, der kan være ved en folkeafstemning, typisk ”ja” eller ”nej”.

Eller måske skulle man længes til Ukraine, hvor internationale valgobservatører var med til at sikre en fair valghandling?

Folketinget bør i anstændighedens og demokratiets navn ændre på denne groteske penge-fordeling før en folkeafstemning. Det kan ikke være i nogens interesse at have udsigt til en folkeafstemning som i en diktaturstat, hvor hele pressen, næsten alle pengene og hele embedsværket vil være på magthavernes side.