ARTIKLER


Kommissæren fortryder intet

Løndumpning. Kommissær står fast ved sin kritik af svensk faglig blokade, og hans chef, kommissionsformand Barroso, tager ikke afstand fra ham.
Af Staffan Dahllöf
31. oktober 2005

Kommissæren for det indre marked mener fortsat, at Sverige ikke bør acceptere faglige blokader mod østeuropæiske virksomheder. Når Sverige tillader det, har de ikke gennemført det indre marked korrekt.

Charlie McCreevy ville ikke trække sine udtalelser i land (se NOTAT 19.10.2005), sådan som nogen havde forventet, da han mandag den 24.10. stillede op til en næsten halvanden time lang debat i EU-parlamentet.

Her forsvarede han tværtimod de udtalelser som er blevet opfattet som et angreb på den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel.

Forsvarer det indre marked

Det var ved et besøg i Stockholm at McCreevy stillede spørgsmål ved den måde som Sverige og Danmark har gennemført EU's udstationeringsdirektiv på.

»Det er den svenske Arbejdsret som har stillet det kritiske spørgsmål om den svenske implementering, ikke mig. Nu er dette tilfældigvis et følsomt spørgsmål, men det forhindrer mig ikke i at give udtryk for min mening,« sagde han i Parlamentet.

»Jeg forsvarer blot EU's grundlæggende regler om det indre marked. Det skal ikke være muligt at fastholde forhindringer og lade som om, at konkurrencen ikke eksisterer,« tilføjede McCreevy.

Kommissionsformand Manuel Barroso lagde på intet tidspunkt afstand til McCreevys udtalelser, men nøjedes med at konstatere:

»Vores svar i denne sag vil helt afgjort ikke være et angreb på Sverige eller den skandinaviske sociale model, men samtidig vil det respektere og forsvare de regler, der er fastlagt i de europæiske traktater.«

Men McCreevy efterlod ingen tvivl om hvor han har sine sympatier i den konkrete sag:

»Lettiske fagforeningsmedlemmer har samme ret til forsvar for deres synspunkter som svenske,« sagde han.


Hysterisk og populistisk

Liberale og Konservative i EU-parlamentet reagerer med skældsord på socialdemokratiske spørgsmål til kommissær McCreevy. Venstre og Konservative anklager Poul Nyrup for aftalebrud.

Svenskerne har ikke gennemført udstationeringsdirektivet ordentligt. Socialdemokraterne er hysteriske, og Poul Nyrup er populistisk og bryder aftaler.

Liberale og Konservative havde det tunge skyts fremme i forbindelse med debatten i EU-parlamentet om kommissær Charlie McCreevys udtalelser om Vaxholm-sagen, den skandinaviske model og det indre marked (se forsiden samt boksen her på siden).

»Melder klart ud«

Den tyske konservative gruppeleder Hans-Gert Pˆttering mente at den svenske regering må indse at man har gjort sig skyldig til forsømmelse ved gennemførelsen af udstationeringsdirektivet.

Den svenske liberale Cecilia Malmström sagde at socialdemokraternes reaktioner var hysteriske, og at den svenske erhvervsminister Thomas ÷stros, reaktion var ude af proportioner.

Östros har sagt at Sverige vil modarbejde det kontroversielle Servicedirektiv hvis McGreevys holdning er hele Kommissionens.

I debatten, som var rejst af socialdemokraterne med støtte fra venstrefløjsgruppen tordnede den tyske gruppeleder Martin Schulz og svenske Jan Andersson mod hvad de kaldte en konkurrence mod bunden, hvor lave lønninger skal sætte standard.

»Men det er godt at Kommissionen melder klart ud om at sociale rettigheder kun er smuk tale,« sagde Eva-Britt Svensson fra det svenske Vänsterparti.

Fransk sympati

I sidste uge meldte en anden borgerlig regering sig på det skandinaviske hold ved den franske arbejdsminister Gérard Larcher.

»Det svenske engagement til fordel for kollektive overenskomster er noget som vi forstår, noget som vi deler og som vi vil tage i forsvar. Vi agter at indlevere en skrivelse til i EF-domstolen til Sveriges forsvar«, sagde Larcher til avisen Dagens Nyheter.

Som Mette Frederiksen

Den danske socialdemokrat Poul Nyrup Rasmussen spurgte under debatten, om fagforeninger har strejkeret, om den nordiske model er forenelig med EU's indre marked, og om hvad Kommissionen konkret vil sige til domstolen i Vaxholms-sagen.

Kommissionsformand Barroso svarede at strejkeretten gælder, at den nordiske aftalemodel er forenelig med det indre marked, men han ville ikke nærmere kommentere Vaxholm-sagen, før Kommissionen har fået udarbejdet en analyse til grund for sin kommende indstilling.

»Vor rolle er at være traktatens vogter,« sagde han.

Nyrups spørgsmål blev efter debatten kritiseret af de danske EU-parlamentarikere, Gitte Seeberg (Konservative) og Anne E. Jensen (Venstre):

»Poul Nyrup Rasmussen må have glemt, at han for få år siden varmt anbefalede både udvidelsen og EU-traktaten til den danske befolkning. En EU-traktat, som bygger på fri udveksling af serviceydelser på tværs af grænserne og på arbejdskraftens fri bevægelighed. Eller laver han bare en Mette Frederiksen på sagen og af populistiske grunde løber fra en aftale, vi tidligere stod sammen om?« spørger de to i en fælles pressemeddelelse.

I Danmark har arbejdsminister Claus Hjort Frederiksen (Venstre) og erhvervsminister Bendt Bendtsen (Konservative) ellers sagt at de støtter den svenske regerings holdning.

Vaxholm-sagen

Sagen drejer sig om en lettisk virksomhed, der i den svenske by Vaxholm blev ramt af en blokade og derefter gik konkurs.

Virksomheden klagede til den svenske Arbejdsret, som derefter bl.a. har bedt EU-domstolen svare på, om de svenske arbejdere måtte blokere for den lettiske arbejdsplads for at få gennemtrumfet svenske overenskomster.

De lettiske ansatte havde i forvejen en lettisk overenskomst med hjemmefra. Arbejdsgiveren sagde at man var parat til at betale minimumslønninger i følge svenske overenskomster, men ikke fuldt ud at leve op til det gældende svenske lønningsniveau.