ARTIKLER


Kampen om Solens stråler

Kommissionen har måttet opgive at gennemføre et krav om, at arbejdsgiverne skal beskytte deres ansatte mod Solens stråler.
Af Sven Skovmand
20. september 2005

EU-Kommissionen har lidt et nederlag i sine bestræbelser på at skabe ensartede bestemmelser for arbejdsmiljøet.

Kommissionen havde efter pres fra socialistgruppen i Parlamentet fremsat et forslag om, at arbejdsgivere skulle beskytte deres ansatte mod enhver form for stråling – også den, der fremkaldes af slen.

Dette forslag mødte imidlertid modstand fra især de konservative og liberale medlemmer, der pegede på de problemer, det ville skabe for arbejdsgiverne, der f.eks. skulle forbyde deres ansatte at smøge ærmerne op eller gå med korte bukser.

Forslaget faldt derfor i EU-Parlamentet, hvis flertal kun vil gå med til, at arbejdsgiverne skal beskytte deres ansatte mod kunstig stråling, f.eks. den der kommer fra svejseapparater.