ARTIKLER


Junilistan og JuniBevægelsen flytter hver for sig

Den svenske Junilistan vil ikke længere være med i EU-parlamentets EU-kritiske gruppe, og vil i stedet ind i den mest unionsglade gruppe. Gruppeformanden, Jens-Peter Bonde, maner til besindighed.
Af Erling Böttcher
10. december 2005

Partigruppe-hoppet kan blive en realitet allerede i den kommende uge i Strasbourg. Her skal de 42 politikere i gruppen De Grønne stemme om Junilistans ansøgning om optagelse.

Dermed forlader Junilistan gruppefællesskabet med den ellers beslægtede danske JuniBevægelsen.

Ansøgningen blev sendt for en måned siden til De Grønnes undergruppe, EFA – Europæiske Frie Alliance, som dækker over regionale partier som f.eks. det skotske nationale parti. Her har de enkelte partier større frihed til deres egen stemmeafgivning end normalt i de overnationale partigrupperinger.

Junilistans ordfører, Nils Lund-gren, er dog fortsat usikker på, hvorvidt partigruppe-hoppet bliver en realitet.

Stemmeafgivning og personale skal med

»Vi skal have det gjort fuldstændig klart at vi kan stemme i overensstemmelse med vores mandat fra de svenske vælgere. Vi skal også have det materielle på plads, det vil sige at vi kan få vores personale med os,« siger Nils Lundgren til NOTAT.

Lundgren afviser at De Grønnes profil som parlamentets allermest unionsglade gruppe vil skabe pro-blemer. Han henviser til at det svenske Miljøpartis medlem af EU-parlamentet, Carl Schlyter, i forvejen sidder i gruppen:

»Han og hans parti vil jo helt ud af EU, mens vi er tilhængere af medlemskabet,« påpeger Nils Lundgren.

Ville i gruppe som blev nedlagt

»Vi gik til valg på et mandat om at sidde i EDD-gruppen. Men den gruppe eksisterede ikke længere på grund af udvidelsen. I den nye gruppe kom det polske familieparti, og siden kom det italienske Lega Nord ind imod vores vilje.«

»Samarbejdet i gruppen er ikke et problem, da vi jo stemmer efter egen overbevisning. Men Lega Nord har en ungdomsafdeling med kontakter som vi ikke bryder os om. Det er nu nogle måneder siden at vi sagde at hvis vi ikke får en total omlægning fra Lega Nords side, så må de ud af gruppen. Men vi må erkende at en afstemning om at smide dem ud ikke kan vindes,« siger Nils Lundgren.

Bonde ked af det

»Jeg er ked af det, hvis det ender med at svenskerne går. Men jeg vil se det først, før jeg tror på det. Jeg har selv tidligere forhandlet med den grønne gruppe, men der kunne vi ikke få mulighed nok for at markere vores unionsmodstand,« siger Jens-Peter Bonde, formanden for IND/DEM, den EU-kritiske gruppe for Uafhængighed og Demokrati.

Bonde mener at JuniBevægelsen sidder i »den mindst ringe« gruppe:

»Så længe der er forfatningskamp har vi brug for en gruppe, hvor alle har det som vigtig målsætning, og hvor vi kan udarbejde, finansiere og distribuere argumenter og fakta. Det kan vi ikke ved at sidde på bagerste række i en af de store grupper.«

»Jeg kan ikke se at vi kunne have vundet folkeafstemningerne i Frankrig og Holland uden en sådan gruppe,« siger Jens-Peter Bonde. Hvad angår Lega Nords problemer med deres ungdoms-afdeling henviser Bonde til at der i øjeblikket sker eksklusioner fra det norditalienske parti.