ARTIKLER


Halv sejr for svenske aftaler

Den lettiske virksomhed Laval un Partneri har opgivet at bygge en skole i Sverige til lettiske lønninger. En halv sejr, vurderer svenske bygningsarbejdere som har sat arbejdspladsen i blokade.
Af Staffan Dahllöf
25. februar 2005

Vaxholm kommune udenfor Stockholm er blevet enig med den lettiske virksomhed om at afbryde licitationen af en ombygning af en skole.

Laval un Partneri, der - som omtalt i NOTAT 7.1 og 21.1.2005 - har nægtet at undertegne overenskomst om svensk løn til sine ansatte, får betalt for udført arbejde, men heller ikke mere.

»Konflikten trækker ud, vi kan ikke vente længere,« siger kommunaldirektøren Gerd Svensson, der har opsagt kontrakten med Laval un Partneri.

Blokaden af arbejdspladsen fra svenske bygningsarbejdere, elektrikere og andre LO-grupper har på den måde haft effekt.

Svensk eller lettisk løn

»Det er en halv sejr. Vi havde helst set at man havde undertegnet en overenskomst sådan at de ansatte kunne gøre arbejdet færdigt til fuld løn,« siger Torgny Johansson, formand for ”Byggettan” bygningsarbejdernes avdeling 1 i Stockholmsområdet.

Retræten fra den lettiske virksomheds side indebær heller ikke at den grundlæggende konflikt er løst.

I første omgang fik fagforeningerne ret til at blokere arbejdspladsen efter en foreløbig afgørelse i Arbejdsretten.

Men konfliktens kerne – om svenske fagforeninger kan kræve svenske overenskomster af udenlandske virksomheder – er ikke afgjort i Arbejdsretten endnu.

Også Danmark til prøve

I retten vil arbejdsgiversiden prøve at trække EF-domstolen ind i sagen med det formål at få erklæret fagforeningernes blokade for at være diskrimination i strid med EU-traktaten.

Martin Agell, juridisk ombud for den lettiske virksomhed har tidligere påpeget at også det danske aftalesystem vil blive sat på prøve:

»Sverige og Danmark er de eneste EU-lande som ikke har indført minimumslønninger ved love, og som derfor ikke har opfyldt EU’s udstationeringsdirektiv,« sagde han til NOTAT i januar.

Det er en officiel svensk og dansk holdning ikke at lovgive om arbejdsmarkedsstof som kan reguleres i aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

Prøvesag

Konflikten i Vaxholm er blevet fulgt med interesse langt udenfor den lille skærgårdskommune, som en prøvesag for den svenske (og danske) arbejdsmarkedsmodel.

Svenske fagforeninger har også sat blokaden i forbindelse med modstanden mod forslaget til Servicedirektiv, som man mener vil kunne forringe mulighederne for at indgå overenskomstaftaler, selv om direktivet ikke skulle anfægte den formelle aftaleret.

Forhandlingerne i den svenske Arbejdsret er foreløbig sat til at starte den 11. marts.