ARTIKLER


Forudsætning for EU-medlemskab bortfaldet

Tidligere MF'er, Keld Albrechtsen, skyder med skarpt mod hukommelsestab i Justitsministeriet.
Af Erling Böttcher
27. maj 2005

Da Justitsministeret den 22. november kom med sin udskældte vurdering af EU-forfatningen og Grundloven, glemte ministeriet nogle væsentlige ting. Det mener i hvert fald den politiske veteran fra Enhedslisten, Keld Albrechtsen.

Efter sin udtræden af Folketinget har Albrechtsen haft tid til at udarbejde et 15 sider langt notat om ”mangler i regeringens redegørelse”.

Keld Albrectsen var medlem af Folketingets Europaudvalg gennem 12 år for Enhedslisten og var ligeledes medlem af Folketinget og Europaudvalget for partiet VS i årene omkring vedtagelsen af det indre marked i 1986.

Ifølge Albrechtsen er Justitsministeriet let og elegant sprunget hen over sprængfarligheden omkring blandt andet den manglende EU-kommissær, muligheden for at EU kan opkræve direkte skatter og ikke mindst Luxembourg-forligets vetoret.

Den forsvundne vetoret

Luxembourg-forligets vetoret er den vetoret ”i vitale interesser”, som den franske præsident De Gaulle fik gennemført ved Luxembourg-forliget i 1968. En vetoret som skiftende danske regeringer, tiltrædelseslove og suverænitets-redegørelser har betragtet som en afgørende forudsætning for det danske EU-medlemskab.

Keld Albrechtsen påpeger de mange kilder til denne betragtning.

Men nu er denne vetoret væk.

Det vil sige: Det er aldrig blevet vedtaget at den er væk. Den er blot bortfortolket og bortgemt – af justitsministeriets eksperter på vegne af regeringen. Og nu begrunder regeringen og Justitsministeriet forsvindingsnummeret ved at henvise til egne undladelser i seneste suverænitets-redegørelse, som blev udarbejdet i forbindelse med Nice-traktaten.

Den forsvundne kommissær

Alle ja-partier forsikrede ved Amsterdam-afstemningen i 1998 at et fast dansk medlemskab af EU-kommissionen var en grundforudsætning for det danske ja. Udenrigsministeren skrev endda i 1996 et svar til Folketingets Europaudvalg om at et medlem af Kommissionen var en forudsætning for at man overhovedet kan have tillid til EU.

Dette kan man ikke læse noget om i dag, skriver Albrechtsen. Og det på trods af at et af de mest bemærkelsesværdige træk i EU-forfatningen er en omfattende flytning af magt fra den lovgivende til den udøvende magt i EU-kommissionen, mener han.

Det forsvundne skatte-veto

Da den franske regering ville have skrevet direkte skatter ind i Nice-traktaten udarbejdede regeringen et notat, som skulle vise at det skal allerede var sket i forbindelse med Amsterdam-traktaten.

Formålet var at undgå suverænitets-polemik, hvis direkte skatter kom ind i Nice-traktaten. Det skete ikke, men justitsministeriets beredvillige tolkning ligger nu som en bombe under os, og gør det svært fra dansk side at argumentere mod fremtidige krav om harmonisering af direkte skatter, påpeger Albrectsen.

Keld Albrechtsens notat findes på www.ft.dk/?/samling/20042/MENU/00000002.htm