ARTIKLER


Folketinget godkender bevægelsernes plan

Med få ændringer sagde Folketingets Europaudvalg OK til den debat-plan, som ja- og nej-bevægelser fremlagde i fællesskab
Af Ib Roslund
20. oktober 2005

»Hvor går Europas grænser?« Det skal tænkepausedebatten også handle om, sagde Folketingets Europaudvalg. Det var en af de få ændringer, som udvalget tilføjede, da det godkendte en plan fra syv EU-bevægelser. (Se NOTAT den 16.9.)

»Det var et kardinalpunkt for os at få med, og det vandt tilslutning i udvalget,« oplyser EU-ordfører for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt.

Det betyder, at de syv bevægelser nu har defineret, hvordan 14 millioner kroner skal anvendes til at skabe folkelig debat om Europa.

Fordeling af penge

Udvalget lavede også lidt om på bevægelsernes budget.

Der kan søges om 6,4 millioner kroner til »decentralt organiserede lokale eller landsdækkende tiltag« - men ikke af folketingspartierne.

4 millioner kroner øremærkes til fælles tiltag arrangeret af bevægelserne, som har nedsat en planlægningsgruppe hvori Dansk Ungdoms Fællesråd og Folkehøjskolernes Forening er inddraget. Her kan bevægelserne søge om tilskud til drift på højst 150.000 kroner pr. organisation.

Endelig er beløbet til de større start- og slutarrangementer skåret ned med en halv million til 3 millioner kroner, som Folketingets præsidium skal administrere. Endelig får EU-nævnet 600.000 kroner til administrative udgifter.

Onsdag den 12. oktober godkendte Folketingets Finansudvalg de knap 11 millioner kroner, mens Folketingets Præsidium skal godkende de 3 millioner til start- og slutarrangementer den 27.10.

Debatten skal efter planen løbe frem til EU-topmødet i juni 2006.

5 spørgsmål til borgerne:

Hvilke grænseoverskridende problemer, som Europa står overfor, bør der lægges særlig vægt på at løse, og hvilken rolle skal EU spille?

Hvilke problemer er de største i EU-samarbejdet, og hvordan kan de løses?

Hvordan skal debatten om Europas fremtid og en evt. ny traktat organiseres for at sikre bredde, dybde og legitimitet?

Hvordan styrkes borgerdeltagelsen i Europa?

Hvor går Europas grænser?