ARTIKLER


Europa-visioner gav landsmødedebat

Der skulle to udtalelser til for at dække EU-modstandernes synspunkter på Folkebevægelsens landsmøde i Gladsaxe: Ledelsens udtalelse og en om plan U for udmeldelse.
Af Ib Roslund
10. december 2005

»Verden har brug for et bedre Europa«. Det var sloganet for Folkebevægelsen mod EU's seneste landsmøde, der fandt sted på Stengård Skole i Gladsaxe i weekenden 26.-27. november. Det stod på badges og på det store banner bag talerstolen, og var overskriften på et forslag til udtalelse, som det afgående forretningsudvalg havde formuleret.

Selv om der også stod »Nej til EU-stat« på banneret og »Det der er brug for er at Danmark genvinder sin stemme internationalt« i udtalelsen, så var der enkelte af de op mod 200 landsmødedeltagere der ønskede en mere klar udtalelse i retning af udmeldelse. De var bl.a. bekymret for prioriteringen af kritikken af EU's u-landspolitik, selvom de var enige i dens betydning.

Også en plan U

»Udtalelsen handler om forhandlingerne op til WTO-topmødet i december. Den forklarer at FN's udviklingsprogram har slået fast at EU's toldmure er en større barriere for udviklingen end de rige landes svage udviklingspolitik«, forklarer kampagnekoordinator Lave K. Broch, som har været med til at udarbejde udtalelsen og arbejdet med bl.a. Folkebevægelsens særlige u-lands-kampagne i 2004. »Udtalelsen siger at vi skaber en retfærdig handelspolitik og arbejder internationalt for en socialt og miljømæssigt bæredygtig verdenshandel uden for EU's toldunion. Men der var enkelte delegerede, der ønskede vores EU-modstand mere tydelig i udtalelsen«.

Tidligere parlamentsmedlem Lis Jensen fra Pandrup og Gitte Thomsen fra Aalborg gik på talerstolen og fik bl.a. tilføjet »ved at træde ud af EU« til sætningen om Danmarks stemme. De fik desuden udarbejdet og vedtaget en anden udtalelse med en plan U. »Folkebevægelsen mod EU er altid klar til dialog om Danmarks fremtid. Vi har derfor også en plan – En plan U.

  • U imod Ulykker påført det danske folk af EU * U imod Ugerninger begået af EU overfor den tredje verden * U for Ud af EU!«, som det hedder i den ekstra udtalelse.

Klar til tænkepause

»Begge udtalelser blev så vedtaget enstemmigt. Så landsmødets største uenighed var egentlig om små og udramatiske nuancer, der ikke har vækket større interesser i medierne«, siger Lave K. Broch og tilføjer: îDet viser at Folkebevægelsen er enige og godt forberedt på den kommende indsats i tænkepausens Europa-debat, hvor vi især vil markere alternativerne til EU med en nye pixibøger, uddelingsaviser og meget andet«. Valget til nyt forretningsudvalg forløb også uden større drama, hvor den 20-årige RUC-studerende Rina Ronja Kari fik flest stemmer (121), mens folk som Lis Jensen, Ditte Staun, Karina Rohr Sørensen og Søren Søndergaard blev indvalgt med lidt mere beskedne stemmetal. Landsmødet blev i øvrigt indledt med en hilsen til det sygemeldte parlamentsmedlem Ole Krarup, som senere på dagsorden fik sendt en hilsen tilbage til forsamlingen i Gladsaxe. Det er første gang i mange år at Folkebevægelsen har holdt landsmøde uden parlamentarisk repræsentation fra Bruxelles. Men Ole Krarup er i bedring og blev efter landsmødet overført fra Hillerød Sygehus til et genoptræningscenter i Nordsjælland.

De leder Folkebevægelsen

(stemmetal på landsmødet i parentes): Rina Ronja Kari, København (121), Lis Jensen, Pandrup (111), Ditte Staun, Skive (111), Jesper Morville, Charlottenlund (110), Henning Mortensen, Espergærde (102), Karina Rohr Sørensen, Østerbro (102), Kjeld Richter-Mikkelsen, Nørresundby (101), Niels Eriksen, Vanløse (100), Sven Skovmand, Ørum Djurs (96), Ole B. Hansen, Frederiksberg (93), Thorkil Sohn, Husby (93), Tue Sylvest, Odense (89), Lars Østergaard Møller, Gladsaxe (87), Kathrine Klok Due, ³rhus (86), Eva Hallum, Valby (84), Hans Hansen, Esbjerg (84), Søren Søndergaard, Gladsaxe (84), Luise Hemmer Pihl, Mørke (83), Martin Christensen, ³rhus (80), Povl Kristensen, Christiansfeld (80) og Kirsten Anette Christensen, Amager (79).

Suppleanter: Gustav Sieg Sørensen, Thy (77), Jens Topsøe-Jensen, Haslev (64) og Finn Hermann, Frederiksberg (50).

Stramt regnskab

I regnskabet for 2004 viste tallene at Folkebevægelsen mod EU ved udgangen af 2004 havde en negativ egenkapital på -1.725.435 kroner. »Foreningens økonomi var dårlig, og foreningen havde besvær med at betale forfaldne gældsposter. Ledelsen har på denne baggrund iværksat en række tiltag og rationaliseringer«, skrev revisorerne i regnskabet.

»Vi har i mange år måttet kæmpe op ad bakke – også økonomisk. Men det har aldrig været praksis at låne mere end vi kunne se frem til at kunne betale tilbage. Vi har altid haft et godt forhold til vores kreditorer,« forklarer landssekretær Poul Gerhard Kristiansen.

»Det blev imidlertid mere problematisk, da økonomien blev undermineret af et flertal i Folketinget, som i december 2004 besluttede at mere end halvere vores bevilling af oplysningsmidler fra EU-nævnet. Men vi skar kraftigt ned på udgifterne, hvilket også kostede en stilling på sekretariatet. Og vi iværksatte en økonomisk indsamling, der indtil videre har givet knap 400.000 kroner. Desuden har vi arvet en lejlighed efter et afdød medlem, som i mange år var aktiv i Valby. På den baggrund forventer vi allerede i år at få en betydeligt sundere økonomi. Og vi fortsætter linien i budgettet for 2006 – bl.a. med det mål at spare penge op på forkant til valg og folkeafstemninger, så vi ikke er for afhængige af banker og kreditorers gode vilje,« siger landssekretæren.