ARTIKLER


Euro-regler i praksis afskaffet

Stabilitetspagten består men bliver uhyre vanskeligt at forsynde sig imod.
Af Staffan Dahllöf
1. april 2005

Hovedreglerne for at deltage i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU’en) er fortsat at underskuddet på statens finanser ikke må overstige tre procent af bruttonationalproduktet og den offentlige gæld ikke må overstige 60 procent af BNP.

Og lande som ikke lever op til kravene skal kunne straffes.

Men det vil bare ikke ske særlig tit.

De nye omfortolkninger, der blev vedtaget p0å topmødet i Bruxelles i slutningen af marts 2005 indebærer at landene dels får længere tid til at selv foreslå hvordan et underskud skal rettes op, dels længere tid til gennemføre den foreslåede oprettelse.

Og så er der alle de gode begrundelser et land kan diske op med for at have brugt mere penge end tilladt.

Militæraktioner er og genforening

Gode undskyldninger vil være:

Udgifter for at fremme vækst og arbejdspladser, investeringer i forskning og udvikling, udgifter til fremme af ”international solidaritet” (bistand eller måske militære aktioner) og udgifter i forbindelse med ”foreningen af Europa” (læs den tyske genforening).

Skulle disse begrundelser ikke være nok, så må det enkelte medlemsland selv gerne være behjælpelig med at finde andre grunde for at undgå straf i euroklubben.

Som man selv synes

Den meget liberale fortolkningsmulighed beskrives på følgende vis:

”Endvidere vil der blive taget passende hensyn til andre forhold, der efter den pågældende medlemsstats opfattelse er relevante for en omfattende kvalitativ vurdering af overskridelsen af referenceværdien.”

Kort sagt vil der kræves tonsvis af god (eller ond) vilje, hvis noget land nogensinde skal kunne straffes for ikke at overholde de regler, som stadig eksisterer, men som i virkeligheden har mistet sin mening.