ARTIKLER


EU støtter skattesnyd

En anbefaling fra EF-Domstolens generaladvokat kan true dansk indsats mod skattesnyderi gennem momskarusseller.
Af Sven Skovmand
7. marts 2005

Ifølge Jyllands-Posten for 23.2.2005 kan en dom ved EF-Domstolen føre til, at det bliver svært for Told & Skat at ramme folk, der svindler med moms.

Sagen drejer sig om de såkaldte »momskarruseller«, hvis grundlæggende princip er, at svindlerfirmaer går sammen om at snyde statskasserne.

Et svindlerfirma køber varer i et andet EU-land af et andet svindlerfirma og får momsen refunderet af skattemyndighederne. Derefter sælger det varerne videre til et tredje svindlerfirma for en lidt lavere pris. Det undlader at betale momsen og lukker, når svindlerne har trukket pengene ud.

Ved at handle frem og tilbage på denne måde kan svindlerne snyde statskasserne for betydelige beløb. Derfor har de engelske skattemyndigheder i 26 tilfælde nægtet at refundere moms af varer, som virkede mistænkelige.

Men denne praksis trues nu, efter at EF-domstolens generaladvokat har meddelt, at handlingen er i strid med EU's momsregler.

Hvis EF-Domstolen følger generaladvokaten, bliver det meget svært at bekæmpe momssvindel i fremtiden, siger specialkonsulent Reino Nielsen, Told & Skat, til bladet.