ARTIKLER


EU-nævnets formand inhabil

Penge-habilitet. EU-nævnets formand deltog ved bevillingen til organisationer, han selv er ledelsesmedlem i, og som scorede over en tredjedel af pengene fra puljen til øvrige organisationer.
Af Erling Böttcher
5. september 2005

3.570.000 kroner. Så mange penge fik fire organisationer ud af deres ansøgning om støtte til EU-oplysning i de kommende tre år, da EU-nævnet uddelte penge for første gang i år.

De fire organisationer har ikke kun til fælles at de hver især har fået omkring 1 million til EU-oplysning fra EU-nævnet. De fire modtagere har også til fælles at formanden for bevillingsgiveren, Claus Larsen-Jensen, samtidig er medlem eller ledelsesmedlem hos de fire modtagere af pengene.

Claus Larsen-Jensen er formand for Nævnet for fremme af debat og oplysning om Europa. Han er også direktør i FIC, Fagligt Internationalt Center for uddannelse. Larsen-Jensen er også formand for Arbejdernes Oplysnings Forbund (AOF) i Danmark og formand for AOF i Hovedstaden. Endelig er Larsen-Jensen medlem af AIF, Arbejdernes Internationale Forum, som han repræsenterer i den fjerde organisation, Mellemfolkeligt Samvirkes 14 personer store landsledelse.

Blev i mødelokalet

Ved EU-nævnets bevillingsmøde den 9. maj deltog Pia Olsen (SF), Kirsten Jensen (S), Claus Larsen-Jensen (S) og Marcus Schmidt. Ifølge referatet gjorde formanden opmærksom på at han var tilknyttet organisationerne MS, AOF og FIC. Men han blev i mødelokalet under behandlingen af ansøgningerne.

De fire organisationer, hvortil Claus Larsen-Jensen har tilknytning, fik knap 35 procent af bevillingen.


»Jeg burde have forladt lokalet«´

Selv afviser Claus Larsen-Jensen at have del i beslutningen, selv om han sad med ved bordet:

»Jeg gjorde faktisk opmærksom på at jeg havde relationer til organisationerne og at jeg ikke havde del i ansøgningerne,« siger Claus Larsen-Jensen til NOTAT, og forklarer:

»Jeg er først valgt til AOF Danmarks bestyrelse den 27. april, og blev først valgt til MS's ledelse den 16.-17.april, og tiltrådte først som direktør i FIC den 2. maj. I alle tilfælde er det efter at ansøgningen er sendt af sted. Jeg kender altså ikke ansøgningerne og har ikke set dem på forhånd.«

Var ikke opmærksom på det

Forvaltningsloven taler ikke om hvorvidt man har del i en udarbejdet ansøgning, men om hvorvidt man har »nær tilknytning« til organisationen?

»Ja, men hvad betyder »nær tilknytning«. Jeg fandt det rigtigt mundtligt at meddele min nye tilknytning til disse organisationer. Jeg deltog ikke i beslutningen om ansøgningerne.«

Du meddelte altså habilitets-problemer, men bør man så ikke gå ud af lokalet?

»Ja – i princippet skal man jo. Man er uden for beslutningen, og det var jeg også.«

Det kan vel være svært at skelne mellem ikke at deltage i en beslutning og alligevel sidde med ved beslutningen?

»Ja, men som ny i Nævnet var jeg ikke opmærksom på det. Havde jeg tænkt over det, havde jeg forladt lokalet. Men det havde ikke ændret resultatet. Men jeg erkender at der ikke må være tvivl,« siger Claus Larsen-Jensen.

Strammere habilitetskrav

Larsen-Jensen lover at han nu vil sørge for at stramme op om kravene til EU-nævnets habilitet:

»Vi må præcisere det. Hvis man gerne vil have folk med erfaring og kendskab til området, kan det ikke undgås at de har kontakt med ansøgende organisationer. Netop derfor er det afgørende at der ikke kan være tvivl om habiliteten,« siger han.

NOTAT har tidligere beskrevet (2/6 og 16/6), hvordan de to EU-glade organisationer, Nyt Europa og Europabevægelsen, hvortil tre af de fire nævnsmedlemmer var eller havde været tilknyttet, i første omgang som de eneste fik tildelt penge fra puljen til EU-organisationer. Det har ført til en habilitetsklage til ombudsmanden.

SMOT's klage til ombudsmanden

Klagen drejer sig om det gamle nævn, som var i funktion til og med 31. maj, og dermed ansvarlig for den største pengeuddeling, som fandt sted den 9. maj.

Centralt i klagen står de EU-glade organisationer Europabevægelsen og Nyt Europa. De to organisationer scorede mere end det dobbelte af alle andre organisationer, samtidig med at tre ud af fire medlemmer er eller har været tilknyttet netop disse to organisationer (se NOTAT 2/6 og 16/6).

Formanden Claus Larsen-Jensen er offentligt kendt for sin helhjertede støtte til EU-forfatningen, tidligere EU-ordfører for Socialdemokraterne, tidligere medlem af Nyt Europa og foredragsholder i Europabevægelsen. Kirsten Jensen har været medlem af EU-parlamentet for Socialdemokraterne, medlem af Nyt Europas arbejdsudvalg og medlem af en amtsbestyrelse for Europabevægelsen. Og Pia Olsen er et aktivt medlem af foreningen Nyt Europa.

Ombudsmanden tager i løbet af et par uger stilling til, hvorvidt han vil gå ind og undersøge sagen.

Kilde: www.smot.dk

Inhabilitet

En person er inhabil hvis –vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfaldì.

(forvaltningslovens kap. 2, § 3, pkt. 3)