ARTIKLER


EU-nævnet indklages til ombudsmanden

Fristerne for at opfylde EU-nævnets betingelser er urimelige, mener foreningen Socialister mod Traktaten.
Af Erling Böttcher
15. april 2005

Socialister Mod Traktaten (smot), som blandt andet omfatter SF's folketingsmedlemmer Morten Homann og Kristen Touborg, indklaget Nævnet for fremme af debat og oplysning om Europa (EU-nævnet) for Folketingets Ombudsmand. Foreningen har også bedt Folketingets Ombudsmand om at henstille til Nævnet vedrørende EU-oplysning om ikke at afgøre nogen ansøgninger, før han har haft lejlighed til at udtale sig i sagen.

Foreninger, der ikke opfylder de stillede krav, har haft 10 dage til at få forholdene på plads. Smot mener ikke, 10 dage er nogen rimelig frist.

Gøres forskel på Nyt Europa og andre

"Opgaven er ret omfattende," siger foreningens formand Mikael Hertig.

"Man skal nærlæse betingelser, forberede ændringsforslag til vedtægter, afklare disse internt, indkalde til generalforsamling, ændre hjemmeside, ændre kontingentadministration, vedtage kontingent og sende opkrævninger ud – og endelig helst modtage kontingenterne. Det er ret oplagt at det kan man ikke på 10 dage inklusive weekend. En normal forening vil næppe kunne nå dette på under otte uger.”

”Der gøres derfor forskel på de foreninger, hvis vedtægter har inspireret Nævnet (fx. Ja til Europa og Europabevægelsen) og de foreninger, der ikke gør det. Vi mener, fremgangsmåden er usaglig", siger Mikael Hertig.

EU-nævnet består af Claus Larsen-Jensen (formand, S), Kirsten Jensen (S), Pia Olsen (SF) og Marcus Schmidt (Direkte Demokrati).

NOTAT har tidligere (7.1, 21.1 og 4.3 2005) beskrevet, hvordan Folketingets ja-partier før årsskiftet besluttede at flytte penge fra de folkevalgte nej-bevægelser til mindre foreninger som Nyt Europa og Europabevægelsen.