ARTIKLER


EU-ledernes »dialog« er meningsløs

Det er fint med en dialog, men ikke den meningsløse dialog, som EU-lederne lægger op til. Sådan lyder meldingen fra nej-bevægelser og –partier.
Af Michael Voss
1. juli 2005

Nej-partierne og –bevægelserne er enige om at det er skandaløst at EU-topmødet ikke ville se kendsgerningerne i øjnene og erklære forfatningen død. De er også mere end skeptiske over for regeringsledernes opfordring til dialog mellem politikere og borgere.

»Det er ikke den bedste start på en dialog at Juncker erklærer at den eksisterende forfatning er perfekt, og at andre siger at der ikke kan ændres på den. Så er der ikke noget at samtale om. Så er der ikke dialog, men undervisning eller instruktion af befolkningen,« siger Hans Henningsen fra Nødvendigt Forum

Et gennemgående træk i udtalelserne er også at alle ønsker en grundlæggende diskussion af Europa, EU og Danmarks forhold til EU.

Forskelle

Men inden for den ramme er der nuancer.

Dansk Folkeparti peger på at »Samarbejdet må organiseres som et samarbejde mellem EU-landenes parlamenter i erkendelse af at demokrati – og demokratisk kontrol – udfolder sig inden for nationalstatens grænser.«

Hvorimod Udfordring Europa udtaler: »Virkeligt politisk lederskab er at gribe den unikke chance for at opdatere EU-samarbejdet, og at erkende at det ikke er et spørgsmål om at integrationen går for hurtigt – men at den går i forkert retning.«

Og mens Folkebevægelsen peger på en »grundlæggende debat om Danmarks fremtidige relation til EU«, fokuserer JuniBevægelsen på »en anden samarbejdsaftale for EU.«

Enhedslisten:

Europæisk venstrefløj i offensiv for et andet Europa

EU-forfatningen kunne ikke modstå nejøerne i Frankrig og Holland, der var en reaktion på forfatningens negative sociale og demokratiske konsekvenser for de europæiske befolkninger.

Visionerne for udviklingen af alternativer til den hidtidige EU-retning har fået momentum. Enhedslisten går derfor i offensiven.

Sammen med sociale bevægelser og resten af den europæiske venstrefløj til venstre for socialdemokratierne i Europa vil vi arbejde for at skabe et fælles, offensivt bud på grundlæggende reformer af det europæiske samarbejde.

Disse reformer kan for eksempel bestå af at ethvert land kan stille højere krav til varers kvalitet og indhold i overensstemmelse med nationale regler. Sådanne tiltag må ikke kunne kaldes »konkurrenceforvridende«.

Alle planer om militariseringen af EU skal skrottes. I stedet igangsættes nedrustning.

Rune Lund, Europa-ordfører

Dansk Folkeparti:

Beføjelser tilbage til nationalstaterne

Den folkelige virkelighed er ikke gået op for statslederne. De tror åbenbart at de bare kan fortsætte i den gamle rille og sætte demokratiet ud af spil.

Det eneste anstændige vil være at EU's magtelite nu sætter sig pænt ned på skolebænken og lytter til befolkningerne.

Deres upopulære forfatning fører ikke én eneste EU-beføjelse tilbage til nationalstaterne. Det kunne passende være her, man startede, så samarbejdet i det udvidede EU kan koncentrere sig om de opgaver, der bedst løses i fællesskab.

Den historiske chance, der hermed er opstået, skal bruges til at nytænke indhold og form for det europæiske samarbejde. Målet må være en overskuelig samarbejdsaftale. Samarbejdet må organiseres som et samarbejde mellem EU-landenes parlamenter i erkendelse af at demokrati – og demokratisk kontrol – udfolder sig inden for nationalstatens grænser.

Pia Kjærsgaard, formand

Folkebevægelsen mod EU:

Debat om vores relation til EU

EU-grundloven døde, da de franske og hollandske folk vendte ryggen til forslaget om en fælles grundlov for den fremtidige EU-stat. Derfor bør »tænkepausen« bane vejen for et Europa, der bevæger sig i en anden retning end den forkastede EU-grundlovs. Alt andet vil være en hån over for de europæiske demokratier.

Det er tid til at åbne vinduerne til verden og lytte til befolkningerne. Vi ønsker et andet og langt bedre Europa end EU-grundloven tilbyder. Den nye situation kan bane vejen for en bedre fremtid for Europa og for Verden end EU havde planlagt med EU-grundlovens magtcentralisering, undergravelse af demokrati, krav om oprustning og anden galskab.

Den danske regering bør nu tage initiativ til en grundlæggende debat om Danmarks fremtidige relation til EU. Folkebevægelsen opfordrer regeringen til at indlede den nødvendige debat om konsekvensen af den generelle og vedvarende skepsis over for EU-projektet blandt EU-landenes befolkninger.

Ole Krarup, medlem af EU-parlamentet

JuniBevægelsen:

Ny og enkel samarbejdsaftale

Europa har brug for en aftale som kan forene os i stedet for at splitte os. Man bør starte en proces der kan ende med en anden samarbejdsaftale for EU. Sammen med folkeafstemningsgruppen i EU-parlamentet har vi fremlagt 7 aktuelle krav.

I stedet for en indviklet forfatning eller Nice-traktat skal vi have en kort samarbejdsaftale på 50 paragraffer på 20 sider. Man kan indlede med en arbejdsgruppe, hvor nej-sigerne til EU-forfatningen inddrages på lige fod.

I vores forslag indgår f.eks. folkevalgte EU-kommissærer, 75 % flertal I stedet for 55 % samt en vis vetoret, et nærhedsprincip kontrolleret nedefra, fuld åbenhed og gennemsigtighed, større fleksibilitet, minimumsregler i stedet for maximumsregler for blandt andet sundhed, miljø og forbrugerbeskyttelse, samt forstærket i stedet for obligatorisk samarbejde til de lande som selv vil have mere Union i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, dog skal forsvar holdes helt uden for.

Hanne Dahl, formand

Udfordring Europa:

Vær utro mod den gamle model

Topmødet minder lidt for meget om en flok midaldrende mænd, der er kommet i den berømte krise, som rammer i en vis alder.

Jeg opfordrer til at gøre det, der i ægteskaber ellers ikke er så charmerende, når manden kommer i panikalderen: Drop den ældre model anno 1957 og spring ud med en ny og opdateret fiks model for samarbejdet, der kan tage vare på EU, Europa og verden anno 2005.

Ratifikationen skal ikke udskydes, den skal ganske enkelt afblæses. Vi har en helt ny og unik chance for at få sat kritisk lys på EU-traktaternes fødselsfejl og mangler. En mulighed der alene er opstået på grund af forkastelsen i Frankrig og Holland og opbruddet mod den ikke-lyttende europæiske elite og kursen mod mere ny-liberalisme.

Nu gælder det om at opdatere EU. Det kræver en helt ny forhandling, der sætter fokus på at tackle de virkelige nationale og internationale problemer – afdemokratisering, multinationale selskabers magtovertagelse, fattigdom i verdens fattigste lande, arbejdsløshed, marginalisering og social dumping.

Trine Pertou Mach, talskvinde

Nødvendigt Forum:

Der vil blive sået tvivl om hele projektet

Det er påfaldende at EU-politikerne har så svært ved at acceptere at forfatningen er død. Jeg tror de er klar over at hvis først EU-udviklingen stopper, så vil der blive rystet op i meget, og der vil blive sået tvivl om hele projektet.

Vi hilser det selvfølgelig velkommen at statsministeren nu taler om dialog med befolkningen. Det har Nødvendigt Forum forsøgt at få i gang i 20 år. Hidtil har de forsøgt at undgå dialogen. F.eks. gjorde de alt for at holde EU ude af folketingsvalgkampen.

Det er heller ikke den bedste start på en dialog at Juncker erklærer at den eksisterende forfatning er perfekt, og at andre siger at der ikke kan ændres på den. Så er der ikke noget at samtale om. Så er der ikke dialog, men undervisning eller instruktion af befolkningen, de ønsker.

På den måde skriver de sig ud af demokratiet.

Vores mål er ikke at få Danmark ud af EU, men af få føderalismen ud af Europa. Det kræver tilbagerulning af EU, men selvfølgelig skal vi have samarbejde i Norden, i Europa og i hele verden – mellem selvstændige lande, vel at mærke. Erfaringerne viser at de nuværende lande er de bedste rammer til at sikre en reel folkelig deltagelse i demokratiet.

Hans Henningsen