ARTIKLER


EU-Kommissionen tøver med at redde ålen

Ålen er truet. Derfor meddelte EU-Kommissionen, at den ville tage et initiativ til at redde bestanden. Men intet er sket.
Af Michael Voss
5. september 2005

En af Europas mest udbredte og værdsatte fiskearter, den europæiske ål, er så truet på sin eksistens, at havforskerne forudser et egentligt kollaps af bestanden. Alligevel tøver EU med at iværksætte en redningsplan, der kan forhindre den økologiske og fiskerihistoriske katastrofe, oplyser Ritzau i følge Berlignske Tidende 21.8.2005

På baggrund af havforskernes advarsler meddelte EU-Kommissionen allerede i 2003, at et dobbelt initiativ skulle genrejse den stærkt truede bestand af ålen. Indtil medlemslandene kunne blive enige om en handlingsplan, ville Kommissionen fremlægge forslag til hasteindgreb.

Indgrebene skulle på bordet i 2004, men i dag, næsten to år efter Kommissionen gik på banen, er der endnu ikke fremlagt et eneste forslag.