ARTIKLER


Et »groft skøn« lå bag Foghs seks-doblede pris på omdeling

NOTAT har fået delvis aktindsigt bag Foghs tal på 150 millioner. Hvis hver ottende dansker bestiller forfatningen hos Folketinget bliver det dyrere end den reelle pris på en omdeling.
Af Ib Roslund
2. maj 2005

3. marts 2005 afviste Anders Fogh Rasmussen efter et møde i Statsministeriet mellem Folketingets partier som bekendt at lade EU-forfatningen blive husstandsomdelt.

Hans ministerium havde beregnet udgifterne til en sådan omdeling til 150 millioner kroner, hvilket han betegnede som »et stort spild af penge og meget lidt oplysning«.

Beløbet har vakt undren ikke mindst blandt modstanderne af EU-forfatningen såvel ude i befolkningen som i Folketinget, hvor bl.a. Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt, har stillet indtil flere spørgsmål.

Derfor har NOTAT bedt om - og delvist fået - aktindsigt i beregningerne.

Uden rabatter...

»Til grund for det hurtige skøn lå traktatens vægt inklusive protokoller og erklæringer - over et kilo - gange Post Danmarks almindelige porto for økonomiforsendelser - 43 kr. gange antallet af husstande - ca. 2,5 millioner.

Det giver ca. 107 mio. kr. Hertil kommer udgifter til trykning af traktaten, som vi satte til 20 kr. stk. samlet løber det op i ca. 150 millioner kr. Men det er som sagt til almindelige takster og uden rabatter.«

Sådan lyder det i de citater, som Statsministeriet har plukket ud i sit svar på anmodningen om aktindsigt, hvor ministeriet desuden henviser til Folketingets hjemmeside www.ft.dk der gengiver statsministerens svar til spørgsmål S 240 fra Morten Messerschmidt.

De reelle tal

NOTAT har forlængst gået tallene efter og fået oplyst at trykkeriet TGS Group, som har lavet Folketingets EU-Oplysnings bog med EU-forfatningen, kan trykke det nødvendige oplag til en husstandsomdeling for 10.050.000 kroner, mens PostDanmark højst skal have 15.772.500 kroner for husstandsomdeling af den som adresseløs forsendelse.

Med andre ord kan det gøres for maksimalt 25.822.500 kroner inklusiv moms.

Det er næsten seks gange mindre end Statsministeriets grove skøn.

Økonomisk set er det ikke den store besparelse, staten har udsigt til med afvisningen af en husstandsomdeling. Den ordning, som statsministeren og ja-partierne er enige om, betyder at de omkring fire millioner deltagere i den kommende folkeafstemning kan ringe til Folketingets EU-Oplysning (33 37 33 37) og få tilsendt EU-forfatningen gratis.

Folketingets EU-Oplysning har oplyst at de betaler 16,37 kroner pr. bog (som de får trykt i små oplag af 20.000). Dertil kommer 33 kroner i porto at sende den afsted som almindelig forsendelse. Hvis bare hver ottende vælger bruger den ordning, så bliver det dyrere end en husstandsomdeling.

Hvis bare lidt over hver ottende dansker ringer og bestiller en EU-forfatning på tlf. 33 37 33 37, så ville husstandsomdelingen have været en bedre forretning.