ARTIKLER


Det gustne overlæg

Nu nærmer vi os en EU-folkeafstemning, så går spindoktorerne og de gustne overlæg ind ad fordøren – og demokratiet er på vej ud ad bagdøren, skriver folketingskandidat for Enhedslisten.
Af Helge Bo Jensen
11. januar 2005

I mange sammenhænge gør Venstre sig til at af gå ind for demokrati. Ja, man påstår endda at vi sender soldater i krig i Irak for at beskytte demokratiet.

Statsministeren uddeler priser på Venstres landsmøde til personer, der kæmper for ytringsfriheden.

Når vi vender blikket mod Danmark – og måske især når det drejer sig om den unionsudviklingen som Anders Fogh og alle ja-partierne satser på, og som befolkningens flertal ikke er slet så begejstret for – ja, så ser sagen noget anderledes ud.

I lighed med tidligere folkeafstemninger har regeringen og ja-partierne allerede taget hul på kampen om kampen. Om vilkårene for den folkeafstemning, der skal afholdes i Danmark om EU-forfatningen. Her handler det mærkeligt nok ikke om at skabe så gode rammer for en demokratisk debat, så gode og lige vilkår ja og nej-organisationer og partier, som muligt. Det er ellers forhold som naturligvis interesserer de danske valgobservatører, der bliver sendt ud i verden for at fremme demokratiske processer og afholdelse af valg. Nej, nu når vi nærmer os en EU-folkeafstemning, så går spindoktorerne og de gustne overlæg ind af fordøren – og demokratiet er på vej ud af bagdøren.

Lidt TV-valgkamp er nok

Som et første initiativ har alle Folketingets partier – på nær Enhedslisten - på forslag af minister Ulla Tørnæs vedtaget en ny fordeling af EU-oplysningsmidlerne for de kommende år. Alle ja-partierne får flere penge. Venstre og Socialdemokratiet rigtigt mange flere – og JuniBevægelsen, Folkebevægelsen, Enhedslisten og Kristendemokraterne – der alle anbefaler et nej til EU-forfatningen – får langt færre end de ville have fået med den hidtidige fordelingsmodel. Faktisk bliver tilskuddet til disse organisationer halveret. Samtidig afsættes der en pulje der er skræddersyet til de to såkaldte bevægelser: Europabevægelsen og Nyt Europa på 2,2 mio. kr. Mere end dobbelt så meget som JuniBevægelsen og Folkebevægelsen får tilsammen – på trods af at de sidste har 3 gange så mange medlemmer.

Nu venter vi så på udspil fra DR og TV2 vedr. dækningen, der med statsgaranti ligesom tidligere vil levere en debat- og ”oplysningsindsats” i.f.t. EU-forfatningen, der hælder slemt til ja-siden.

Tilsvarende kan det forventes, at Folketinget ikke synes det er relevant at husstandsomdele EU-forfatningen eller blot en balanceret ja- og nej-gennemgang til vælgerne. Man vil formentlig finde, at TV-dækningen af valgkampen er tilstrækkelig.

Endelig vil der givetvis også blive tænkt kreativt med hensyn til selve afstemningstemaet. Vi kommer nok ikke til at stemme om en forfatning eller grundlov som i resten af EU, når de andre lande skal stemme om den samme tekst, men om en ”forfatningstraktat”. Desuden ligger der jo allerede en lille fedtet partiaftale mellem V, K, R, SD og SF.

Ingen grund til at fortvivle

Nej-siden har dog langtfra nogen grund til at fortvivle. Det lykkes næppe for ja-siden fuldstændigt at skjule, hvad der står i EU-forfatningen. Og manipulationerne – også med vilkårene i debatten – har det med at afsløre hvilken dårlig sag de har. To gange tidligere er det lykkedes at mobilisere et flertal af den danske befolkning til at stemme nej til unionsudviklingen. På trods af en ganske tilsvarende tilgang til demokratiet hos det konglomerat af partier, organisationer og økonomiske interesser, der er ja-sidens kerne.

Men måske skulle nej-siden invitere en uafhængig delegation af valgobservatører til Danmark. Med henblik på at vurdere om vilkårene for at føre valgkamp er rimelige og fair. Som det fremgår af OSCEs (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa) hjemmeside skal deres indsats i forhold til valg: ”Levere praktisk støtte til at konsoliderer demokratiske institutioner og . styrke civilsamfundet og demokratiske regeringspraktikker”. Det kunne vi godt bruge noget mere af i Danmark.