ARTIKLER


Vælgerne ønsker Norden

Et flertal af de nordiske vælgere vil foretrække et Norden, der samarbejder med EU, frem for EU-medlemskab.
Af Sven Skovmand
29. maj 2004

Både i Norge, Sverige og Danmark går et flertal af vælgerne ind for et Norden, der indgår handels- og samarbejdsaftaler med EU. De foretrækker det frem for et medlemskab af EU.

I Norge går 46 procent ind for Norden, mens kun 40 procent går ind for EU. I Sverige går 49 procent ind for Norden og 45 procent for EU. Og i Danmark er der et markant flertal for Norden. 51 procent foretrækker Norden, mens kun 36 procent går ind for EU.

Målingerne er i Norge foretaget af Sentio-Norstat, i Sverige af TEMO og i Danmark af Gallup.

De er blevet foretaget på initiativ af Folkebevægelsen mod EU i samarbejde med norske og svenske modstandere.

»Imponerende«

Tallet er imponerende i betragtning af, at danskerne har været lukket inde i EU i over 30 år med en politisk elite og en medieverden, som har et EU-begejstret verdensbillede, siger Ole Krarup fra Folkebevægelsen.

Over for Politiken tilføjer han, at de tidligere forsøg på nordisk samarbejde nok først og fremmest mislykkedes, fordi man frygtede, at svenskerne ville dominere. I dag er det andre problemer, der dominerer, og de vil kunne overkommes, siger han.

Ønsker noget andet end EU

Også formanden for Nei til EU, Sigbjørn Gjelsvik, er glad for tallene.

»Det er yderst interessante og glædelige resultater. Når folk bliver stillet over for et alternativ, viser det sig, at flere ønsker noget andet end EU,« siger han til »Nasjonen«, der er et dagblad for Centerpartiet, og han tilføjer:

»Mange tror ikke på det, som EU er i færd med at bygge op, en centraliseret, stor statsdannelse. I stedet ønsker man at bygge på det nordiske samarbejde, som er groet frem fra neden.«

En kompakt støtte til Norden

Det socialdemokratiske svenske blad »Aftonbladet« mener dog ikke kun, at svarene alene er udtryk for ren EU-skepsis.

»En aktiv stillingtagen til fordel for Norden spiller også ind. Trods den kendsgerning, at det nordiske samarbejde og et nordisk alternativ til EU slet ikke forekommer i samfundsdebatten, så har det nordiske samarbejde en kompakt støtte i folkets mening. Andre undersøgelser peger i samme retning...

Hvis regeringen og Rigsdagen vælger den nordiske samarbejdes vej, taler det for, at de ikke behøver arbejde på tværs af folkets mening, men at de faktisk får det svenske folk med sig.«