ARTIKLER


Varer fra USA rammes af handelskrig

EU lægger told på en række amerikanske varer som straf for ulovlige skattefradrag for amerikansk eksport til Europa. Tolden har dog mest symbolsk betydning.
Af Sven Skovmand
7. maj 2004

Fra den 1. marts har en række amerikanske varer fået pålagt en told på 5 procent af deres værdi. Det drejer sig om meget forskellige varegrupper – fra fugleæg, parfume og kosmetik til tøj og sko samt video- og lydoptagelsesudstyr.

Tolden er en straf for de skattefradrag, som USA giver virksomheder, der sælger varer til Europa – en praksis, der blev kendt ulovlig af Verdenshandelsorganisationen WTO allerede for fire år siden.

Da USA ikke rettede sig efter WTO's henstillinger, gav WTO i august 2003 EU ret til at lægge en straffetold på op til 24 milliarder kroner på amerikanske varer – svarende til det beløb, som USA gav i skattelettelse.

En procent mere pr. måned

Den told, som EU har lagt på de amerikanske varer, er kun på cirka 100 millioner kroner, så man er startet blødt. Tolden vil dog stige med en procent pr. måned, indtil den i marts 2005 når op på 17 procent. Til den tid vil den i nogen grad kunne komme til at bide.

Det må dog huskes, at den amerikanske dollar i løbet af de sidste fjorten måneder er blevet 19 procent mindre værd. Det har gavnet den amerikanske eksport så meget, at straffetolden næppe får afgørende virkning.

Svært at ændre loven

Mens straffetolden altså ikke har den store praktiske betydning, giver den politiske problemer i både Europa og USA.

Det uheldige er, at præsident Bush ikke på egen hånd kan afskaffe de ulovlige skattelettelser. Det kræver Kongressens godkendelse, og her bruger især Demokraterne sagen til at genere Bush.

Det er derfor ikke sandsynligt, at der sker noget på denne side af præsidentvalget i november.