ARTIKLER


Upåagtet liberalisering

Kommissionen blev sidste uge færdig med EU's udspil til GATS-forhandlingerene i Verdenshandelsorganisationen WTO. Der åbnes ikke yderligere på undervisnings- og sundhedsområdet, men blandt andet indenfor post-, trafik- og miljøtjenester bliver der åbnet for friere markedsadgang.
Af Brigitte Alfter
21. juni 2004

'Den offentlige service er fuldtud blevet forsvaret,' lød overskriften på pressemeddelsen fra handelskommissær Pascal Lamy. 'Forsvaret' mod frihandelssamarbejdet WTO, med hvem EU forhandler på medlemslandenes vegne.

Mens der ikke bliver givet yderligere indrømmelser på uddannelses- og sundhedsområdet samt for de såkaldte 'audio-visuelle tjenester' altså blandt andet licensbetalt fjernsyn, bliver der åbnet for yderligere liberalisering på post-, trafik- og miljøtjenester.

Selve udkastet er ikke offentliggjort. Ifølge et resume af forslaget, som Notat er kommet i besiddelse af fra en NGO-kilde, er forbehold fra enkelte EU-lande på en række områder blevet fjernet, således at alle EU-lande nu giver ens adgang til deres markeder. Det fremgår ikke af resumeet, hvilke lande det drejer sig om.

Tidsplanen er ifølge organisationen Gatswatch, at de enkelte EU-landes regeringer skal kommentere udspillet inden onsdag den 19. februar, senest den 31. marts vil EU-tilbuddet blive sendt videre til WTO-kontoret i Geneve.

I Danmark bliver Folketingets Europaudvalg af regeringen normalt informeret om forhandlingerne. I denne omgang vil folketingspolitikerne dog først blive orienteret om sagen samtidigt med, at EU afleverer sit udspil hos WTO. Det fremgår af et svar fra erhvervsmininster Bendt Bendtsen (Kons.) til Keld Albrechtsen (Enhedslisten). Det var ikke inden redaktionens slut muligt at få en kommentar fra formanden for Folketingets Europaudvalg.

Sidste år stillede EU sine krav om mere markedsadgang til en række lande, og fik på sin side krav fra andre lande. Det nuværende dokument handler om EU's udspil til de egentlige forhandlinger, der vil foregår mellem 31. marts og slutningen af næste år, når den indeværende forhandlingsrunde i WTO ventes afsluttet.