ARTIKLER


Tyskland og Frankrig vil reformere Stabilitetspagten

Tyskland og Frankrig vil have beskæftigelsessituationen indarbejdet i Stabilitetspagtens regler og ønsker, at der tages hensyn til arbejdsløshed og sociale systemer.
Af Luise Hemmer Pihl og Hans Kronberg
2. juli 2004

Det er ikke nok blot at se på et lands budgetunderskud og inflationstakt, når det skal bedømmes, om det overholder EU's Stabilitets- og Vækstpagt, siger Frankrigs og Tysklands finansministre.

På et møde i Berlin mandag blev de enige om, at pagten gradvist skal ændres, så der tages hensyn til fem parametre: Budgetunderskud, inflationstakt, beskæftigelse, den offentlige gæld og "forholdsregler til modernisering af de sociale systemer", skriver Financial Times Deutschland (FTD).

»Raffinere pagten«

Den franske finansminister, Fraces Mer, sagde efter mødet i Berlin, at disse spørgsmål skulle "introduceres progressivt i Stabilitetspagten med henblik på at raffinere den", og at der i begyndelsen skulle lægges mest vægt på de "kortfristede" faktorer som inflation og beskæftigelse, skriver Financial Times (FT).

Frances Mer og hans tyske kollega, Hans Eichel, benægtede senere, at deres forslag sigtede mod at ændre den centrale fokusering på et lands budgetunderskud. Det støtter de begge, skriver FT, der citerer Hans Eichel: »Det (forslaget – red.) drejer sig om at forbedre den økonomiske koordination inden for EU, ikke om at indføre disse spørgsmål direkte i Pagten.«

Stor vægt

Det er dog klart, at en enig indstilling om reformer af Stabilitetspagten fra Frankrig og Tyskland vil have stor vægt blandt EU-landenes finansministre. Og selv om Pedro Solbes, der er EU's økonomi- og valutakommissær, mandag aften gav udtryk for, at forslaget ikke ville rokke ved Kommissionens krav om, at Tyskland og Frankrig skal holdes stramt til pagtens regler, sagde han også, at han selv allerede var i gang med at udarbejde forslag om at gøre pagten mere fleksibel for lande med lav gæld, skriver FT.

0konomi- og finansministrene mødtes denne uge i Bruxelles, hvor et af punkterne på dagsordenen en netop handlede om, hvorvidt Portugal skal straffes for at have overtrådt Stabilitetspagtens regel om, at et land ikke må havde et budgetunderskud, der overstiger tre procent af bruttonationalproduktet.

Portugal kom sidste år over fire procent.