ARTIKLER


Tunfiskene truet af EU-tilskud

EU giver 140 millioner kroner om året til havdambrug for tunfisk. Det kan true tunfiskenes overlevelse
Af Sven Skovmand
24. juni 2004

Tunfisken er en truet art på grund af overfiskning. Der skønnes i dag kun at være en tiendedel af de bestande, der var så sent som i 1960. Og nu truer en ny fare – EU. Det skriver Information 15.6.2004

EU giver nemlig tilskud til store havdambrug, hvor man opdrætter tunfisk til især det store japanske marked.

Tanken med dambrugene er, at de skal sikre en så stor produktion af tunfisk, at de vildtlevende tunfisk kan blive skånet.

Ifølge Verdensnaturfonden er virkeligheden en anden. Fangsten af tun i Atlanterhavet og Middelhavet er så stor som nogensinde, og den forværres af, at man skal indfange de tun, som skal danne grundstammen i dambrugene.

Direktør Simon Cripps fra fonden opfordrer til, at EU straks standser tilskuddene, der i øjeblikket ligger på cirka 140 millioner kroner om året.

15.6.2004