ARTIKLER


Terrormyten og retssikkerheden

Anmeldelse af Rune Engelbreth Larsens bog »Terrormyten og det amerikanske imperium«
Af Niels I. Meyer
17. maj 2004

Terrorangrebet på USA den 11. september 2001 har fået konsekvenser på globalt plan af langt større proportioner end den direkte aktion mod World Trade Center i New York og det militære hovedkvarter i Pentagon. Det gælder både for den internationale retsorden og for den enkelte borgers retssikkerhed.

Idehistorikeren Rune Engelbreth Larsen har i en bog fra 2003 givet en grundig og sammenhængende beskrivelse af ikke mindst USA's og EU’s rolle i denne udvikling.

Det er en vigtig bog som modvægt mod den aktuelle undergravning af de demokratiske rettigheder med henvisning til kampen mod terrorismen.

Afbalanceret karakteristik

Engelbreth tilstræber angiveligt at give en kritisk og afbalanceret karakteristik af væsentlige elementer i det globale magtscenario, som det udspiller sig på baggrund af terrorismens historiske udvikling.

Denne vanskelige opgave er lykkedes over al forventning, og jeg tvivler på, at man kan finde en bedre sammenhængende analyse på dansk.

Bogen kommer vidt omkring fra konflikten i Mellemøsten over konflikten på Balkan til striden mellem USA og »Det Gamle Europa« om løsningen af Irak-problemerne.

Specielt det sidste emne, som gennemgås i stor detalje, vil være af aktuel interesse for Notats læsere i forbindelse med Konventets udkast til en forfatning med en fælles udenrigspolitik for EU.

Overdreven forestilling

Engelbreth bør have ros for sin sobre analyse af World Trade Center-tragediens omfang i forhold til en række andre globale tragedier af langt større omfang, som får langt mindre opmærksomhed i medierne.

En af hans veldokumenterede konklusioner er, at en overdreven forestilling om terrorgruppernes globale styrke har bredt sig efter den 11. september 2001 – måske med god støtte fra USA og andre lande ud fra nationale strategiske motiver.

Engelbreth er naturligvis ikke den første, som har understreget denne udviklings trussel mod retssikkerheden, men er måske nok den, der har gjort det mest grundigt og overbevisende på dansk.

Niels I. Meyer

Rune Engelbreth Larsen: »Terrormyten – og det amerikanske imperium«, Forlaget Tiderne Skifter, 2003, 385 sider, 295 kr.