ARTIKLER


Svensk kritik er teatertorden

Ingen forventer, at den svenske rigsdag vil stemme nej til EU-forfatningen, fordi man ikke får sine synspunkter igennem
Af Staffan Dahllöf
30. maj 2004

Den svenske regering og rigsdag fører sig frem i regeringskonferencen med højere råben og langt større armbevægelser end den danske regering og Folketinget.

På flere centrale områder kommer der svenske protester imod den foreslåede EU-forfatning fra Sverige:

Rigsdagen kræver således, at artiklen om EU-rettens forrang (I-10.1) ikke skal stå for sig selv, sådan som det er tilfældet i det foreløbige forslag. Forrangsartiklen skal derfor redigeres sammen med artiklen om respekt for medlemsstaternes nationale identitet (I-5.1) og artiklen om medlemslandenes forfatningsmæssige traditioner (I -7.3).

På den måde vil man fra svensk side markere, at EU kun har den kompetence, som medlemslandene er gået med til.

Siger nej til præsident

Riksdagen og den svenske regering siger derfor også nej til de artikler, som vil gøre det muligt for EU´s statsministre at lave om på beslutningsregler med en enkelt enstemmig beslutning på topniveau.

Den mulighed har til gengæld den danske regering ingen større problemer ved, forklarede udenrigsminister Per Stig Møller forud for det forrige forhandlermøde i regeringskonferencen.

Et tredje svensk standpunkt er, at Rigsdagen tager afstand fra en fast EU-formand (præsident) i stedet for den nuværende rotationsorden, hvor de forskellige medlemslande har formandsposten et halvt år ad gangen.

På dette område indebærer Rigsdagens vedtagelse i sidste uge en næse til regeringen og statsminister Göran Persson, som er gået ind for præsidentordningen uden at have et klart mandat.

Rigsdagens krav

Til forskel fra det flertal i Folketinget, som står bag den danske regerings forhandlingsmandat, har de svenske folkevalgte også en række konkrete ændringsforslag på forskellige områder.

Det skal således skrives klart, at ligestilling skal forstås som ligestilling mellem kvinder og mænd.

Hvert land skal have en kommissær med fuld stemmeret.

Parlamentet skal holde op med at flytte mellem Bruxelles og Strasbourg.

Rigsdagsmedlemmerne siger endvidere nej til et militært samarbejde, som indeholder gensidige forsvarsgarantier på samme måde, som NATO gør

Endelig kræver de ret til at man kan sympatistrejke over landegrænserne.

Underskriftsindsamling

De skarpe synspunkter og detaljerede ændringsforslag skal tages med et gran salt, da den svenske regering og et flertal i Rigsdagen har afvist en folkeafstemning om det endelige resultat.

Kritikken af det foreløbige forfatningsforslag er på den måde ganske gratis. Selv om samtlige svenske synspunkter skulle blive afvist, tyder intet på, at det EU-venlige flertal i Rigsdagen vil stemme nej, når det kommer til stykker.

Men ifølge en meningsmåling lavet for det EU-kritiske Miljøpartiet De Grønne vil 41 procent af svenskerne i dag stemme nej.

Miljøpartiet indleder nu en underskriftsindsamling til støtte for kravet om en svensk folkeafstemning om den forventede forfatning.