ARTIKLER


»Stabilitetspagten er en økonomisk spændetrøje«

Jesper Jespersen er godt tilfreds med, at Tyskland får lov til at have et stort offentligt underskud. Det er til gavn for os, siger han
Af Brigitte Alfter
30. maj 2004

Tyskland og Frankrig fik i denne uge lov til at bruge flere offentlige penge end euro-stabilitetspagten tillader. Der har været massiv kritik af denne opblødning af pagten – men den gavner den europæiske økonomi, vurderer flere økonomer.

Det gælder blandt andet Jesper Jespersen, der er professor i økonomi ved Roskilde Universitetscenter.

»Vi er afhængige af den tyske økonomi. Har de problemer, har de omkringliggende lande, deriblandt Danmark, det også,« siger han.

ØMU'en må suspenderes

Dermed deltager Jesper Jespersen ikke i koret af opbragte stemmer, der rejste sig efter, at EU's finansministre i tirsdags besluttede at lade Tyskland og Frankrig slippe for bøder, selvom deres offentlige underskud fortsat er højere end de 3 procent, som er tilladt efter den stabilitetspagt, der blev vedtaget i 1997.

Jesper Jespersen kalder pagten en økonomisk spændetrøje.

»Hvis vi skal have Europa til at fungere, skal vi først have fjernet vækst- og stabilitetspagten og derefter suspendere ØMU’en for en tid, indtil Europa er i gang igen,« siger han.

ØMU’en er simpelthen et for ufleksibelt system. Der vil altid være nogle lande, der er ude af trit, fordi EU-landene økonomisk set er meget lidt integreret.

Pagten ødelægger

Også andre økonomer er utilfredse med stabilitetspagten. Det gælder således Kommissionens formand, Romano Prodi, der for nylig kaldte pagten for »dum«.

Nogle af de små lande gik imod en opblødning af pagten. Men også her er økonomerne kritiske overfor pagten.

Beslutningen om at bløde op på stabilitetspagten hilses eksempelvis velkommen af Helmut Kramer, der er leder af det ansete østrigske økonomiforskningsinstitut WIFO.

Stabilitetspagten kan af økonomiske årsager slet ikke holde – og det skal den heller ikke, for det kan skabe en europæisk lavkonjunktur, siger han ifølge avisen Der Standard.

Han støttes af den tidligere østrigske finansminister, erhvervsmanden Hannes Androsch. Han kritiserer, at Østrig stemte imod opblødningen. Stabilitetspagten har ført til rekordstor arbejdsløshed, lav vækst og en dårlig konkurrencesituation for Europa, mener Androsch. Han finder det dog kritisabelt, at kun de store lande slipper.

Små lande skal passe på

Heri er Jesper Jespersen enig.

»Beslutningen udstiller jo EU-samarbejdets asymmetri. EU’s regler gælder ubetinget for de små, men kun for de store, når det passer dem. De små lande har ikke samme styrke, derfor bør et land som Danmark være forsigtig med at afgive suverænitet,« siger han.