ARTIKLER


Spændende oplysninger i Nordisk Statistisk Årbog

Norge er det rigeste land i Norden. Derefter kommer Island. Danmark er kun nr. tre
Af Sven Skovmand
11. juni 2004

Hvis man er interesseret i nordiske forhold, kan man med udbytte købe den nye udgave af Nordisk Statistisk Årbog, der netop er udkommet. Den danske redaktør er den kendte EU-modstander Frank Dahlgaard.

Bogen indeholder et væld af interessante oplysninger, som man indtil nu ikke har hørt meget om.

At Norge er det rigeste af landene – 37 procent rigere end Sverige og 23 procent rigere end Danmark – er måske ikke så overraskende. Derimod vil det nok forbavse, at Island kommer ind som nummer to, tæt fulgt af Danmark.

Sammen med Færøerne og Grønland har Island og Norge også et langt højere antal fødsler end de øvrige nordiske lande, mens Sverige ligger i bunden.

At 2.600 unge svenskere og nordmænd studerer i Danmark, er næppe en overraskelse. Derimod vil det nok komme bag på de fleste, at hele 6.400 nordmænd og svenskere studerer i Australien.

Årbogen fortæller også, at den nordiske samhandel stadig spiller en stor rolle. Sverige sælger således mere til de øvrige nordiske lande, end man sælger til Tyskland og Frankrig tilsammen, skønt de to nævnte lande har 141 millioner mennesker mod de øvrige nordiske landes 15.

Arbejdsløsheden i 2002 var som helhed lav i de nordiske lande. Island lå lavest med 3,2 procent, derefter kom Norge med 3,9 procent og Sverige med 4,0 procent, mens Danmark havde 4,7 procent.

Finland adskilte sig fra de øvrige lande ved at have en arbejdsløshed på 9,2 procent. Men Finland er jo også med i Eurosamarbejdet

Bogen er på 352 sider og kan fås i boghandelen for 350 kroner.