ARTIKLER


Socialdemokraterne opgiver skattefradrag

Støtter nu regeringens forslag om kun at give opholdstilladelse til de indvandrere fra de nye medlemslande, som har arbejde
Af Staffan Dahllöf
30. maj 2004

Folk fra de nye medlemslande skal kunne søge arbejde i Danmark som EU-borgere fra den 1. maj 2004. Men når de ikke længere har arbejde, må de tage hjem igen uden at få danske ydelser med i bagagen.

Det er hovedtrækkene i et udspil fra regeringen om følgerne af EU-udvidelsen til foråret – et udspil som vil kunne blive forhandlet på plads med et flertal i Folketinget i den kommende uge.

Det opgivne forslag

I denne forbindelse har Socialdemokraterne opgivet et forslag fra september i år om at lægge de sociale ydelser om, så de blev givet som fradrag i skatten i stedet for som direkte bidrag.

Formålet med forslaget var at forhindre, at der skete udbetalinger til personer, som var vendt hjem efter kun at have arbejdet en kort tid i Danmark.

»Trækket på den danske velfærdsordning fra andre EU-lande er meget, meget begrænset. Der er stort set kun tale om et »Øresundsproblem«. Så der er ikke nogen grund til at skyde gråspurve med kanoner,« siger Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Jan Petersen.

Skal tilmeldes arbejdsformidlingen

Risikoen for »social turisme« fra de nye EU-landene skal i stedet begrænses ved, at opholdstilladelse i Danmark kædes sammen med arbejdstilladelse.

De danske grænser åbnes fra den 1 maj næste år, men kun for dem, som tilmelder sig arbejdsformidlingen, og hvis ansættelse kontrolleres af de lokale arbejdsmarkedsråd.

»Hvis der opstår et meget stort pres i en branche eller region skal det være muligt at begrænse tilladelserne. De lokale arbejdsmarkedsråd skal også overvåge, at overenskomsterne bliver fulgt,« siger Jan Petersen om sit partis holdning.

Kalder det »apartheid«

Enigheden med regeringen kan også komme til at omfatte SF.

»Vi står bag en overgangsordning, som gør det muligt at søge arbejde i Danmark fra dag ét. Der skal heller ikke opstå et urimeligt pres på det skattefinansierede danske velfærdssystem. Men vi har ikke været til konkrete forhandlinger endnu,« siger SF´s arbejdsmarkedsordfører Ole Sohn.

Karina Rohr Sørensen fra Folkebevægelsen mod EU har derimod kaldt regeringens oplæg for apartheid på social- og beskæftigelsesområdet.

»Vi skal ikke have et system, hvor nogle bliver behandlet dårligere end andre. Det bliver en menneskefjendsk lappeløsning. Det vil jo blive endnu lettere at udnytte folk, hvis arbejdsgiveren kan true ansatte med, at de bliver smidt ud af landet, hvis de protester mod deres ansættelsesforhold,« siger hun.

Må finde balance

Hertil siger Ole Sohn, at ordningen er nødvendig. »Vi skal ikke forskelsbehandle med hensyn til arbejdskraften. Derfor skal der være fri tilgang til arbejdsmarkedet. Men vi er i en situation, hvor der er stigende irritation, ja måske had mod dem, som ikke er danskere. Vi er nødt til at finde en balance, som er i alles interesse.«

Den nye lov skal træde i kraft 1. maj 2004 – samtidig med at folk fra de nye lande får ret til at søge arbejde i Danmark.